Om filosofi, demokrati och jämlikhet

TankeVerket och Södra Teatern fortsätter att bjuda in till spännande möten med intressanta föreläsare. TankeVerket är en fristående smedja som drivs av personer som arbetar
med TankeKraft förlag.
 Förlaget startade sin bokutgivning för cirka sju år sedan. För två år sedan fick de idén att arrangera föreläsningar med sina författare och tog kontakt med Södra Teatern. Det blev succé, i biljettkassan köade publiken i hopp om att få biljetter. Nu startar en ny säsong med föreläsningar varannan tisdag kring filosofi, politik och demokrati. Först ut den 13 mars är ett seminarium om Hegel.

ATT LÄSA HEGEL
Georg Wilhelm Friedrich Hegel utgör på många sätt portalfiguren för de senaste två århundradenas filosofi och politiska teori. Såväl marxismen som existentialismen, fenomenologin och den kritiska teorin, ja även den moderna analytiska filosofin, uppstod till stor del som reaktioner på hans tänkande och den hegelianism som utvecklades efter hans död.
Med anledning av den nyutkomna antologin Att läsa Hegel samtalar bokens redaktörer Anders Burman och Anders Bartonek med Sven-Olov Wallenstein och Victoria Fareld om Hegels verk och betydelse för filosofins utveckling.
Boken Att läsa Hegel innehåller tio tongivande Hegelläsningar av några av den kontinentalfilosofiska traditionens förgrundsgestalter, såsom Theodor Adorno, Jacques Derrida och Judith Butler. I antologin behandlas för Hegel centrala teman som frågan om begäret i Andens fenomenologi, kampen om erkännandet och den dialektiska relationen mellan herren och slaven.    
Tisdag 13 mars kl 19:00, Södra Teatern, Kägelbanan

DET OMSTRIDDA FÖRHÅLLANDET MELLAN EMANCIPATION OCH JÄMLIKHET
I en föreläsning och i ett efterföljande samtal med Peo Hansen diskuterar Joan Wallach Scott förhållandet mellan emancipation och jämlikhet. Kvällens föreläsning handlar om hur orden emancipation och jämlikhet används i de pågående debatterna om huruvida muslimer är lämpade som medlemmar av europeiska nationalstater. Dessa två ord har inte alltid varit synonyma, även om det är så de numera används. Föreläsningen kommer dessutom att behandla hur betoningen av sexuell emancipation, som tycks erbjuda en universell för människors sociala existens, samtidigt kan bidra till att dölja den ekonomiska och sociala diskriminering som muslimska grupper möter i väst.
Joan Wallach Scott är historiker, genusvetare och professor i samhällsvetenskap. Förra året kom hennes bok Slöjans politik ut på svenska.
Tisdag 27 mars kl 19:00, Södra Teatern, Stora Scen.

KRISPOLITIK: NYA RÄTTIGHETER OCH DEMOKRATI TILL VARDAGS
I den här boken undersöker Bonnie Honig hur historiska och samtida kriser har påverkat demokratins utveckling. Hon hävdar att demokratier måste motstå den frestelse att fokusera på livets nödtorft (mat, säkerhet, förnödenheter) som krisen medför, eftersom detta tenderar att privatisera och isolera medborgarna istället för att föra oss samman i strävan efter en bättre framtid. Honig undersöker sambanden mellan det nakna livet och ett mer fullödigt liv, mellan kris och utveckling, och hävdar att kriserna visar att vi på nytt måste uppmärksamma en paradox inom demokratipolitiken som vi ofta bortser från: att vi behöver goda medborgare med höga ideal för att skapa en god politik, samtidigt som vi behöver en god politik för att ingjuta idealism i medborgarna.
Bonnie Honig är professor i statsvetenskap med politisk teori och rättsteori som forskningsområden. Krispolitik är den första av hennes böcker som ges ut på svenska.
Tisdag 10 april kl 19:00, Södra Teatern, Stora Scen.

VÅRT BEHOV AV MARX
I sin senaste bok Varför Marx hade rätt tar Terry Eagleton strid med föreställningen om att marxismen är död och begraven. Genom en systematisk, engagerad och underhållande analys visar han steg för steg hur de vanligaste invändningarna mot marxismen – att den leder till politiskt tyranni, att den reducerar allting till det ekonomiska, etc. – bygger på en sorglig förvanskning av Marx tänkande. I denna föreläsning och i ett efterföljande samtal med Ola Sigurdson går Eagleton vidare med att diskutera vårt behov av Marx idag.
Terry Eagleton är professor i engelsk litteratur vid Lancaster University. Han har skrivit ett flertal böcker inom litteraturteori och samhällsteori.
Tisdag 25 april kl 19:00, Södra Teatern, Stora Scen.

STYRANDET AV SIG SJÄLV OCH ANDRA
Ett panelsamtal med Fredrika Spindler, Karl Lydén och Johan Sehlberg
I sina föreläsningar vid Collège de France år 1982-1983, som nu finns utgivna på svenska med titeln Styrandet av sig själv och andra, tar sig Michel Foucault an det grekiska begreppet parresia och dess funktion i den antika filosofin. Utifrån denna idé om sanningssägande, att tala fritt, analyserar Foucault det grekiska medborgarskapet och visar hur sanningens mod utgör den bortglömda etiska grundvalen för den atenska demokratin. I sin genomgång av flera av den grekiska filosofins centrala tankefigurer skisserar Foucault en bild av filosofen i vilken han också igenkände sig själv och sin egen plats i den moderna filosofin. Tisdag 8 maj kl 19:00, Södra Teatern, Kägelbanan.

MÄNNISKAN VID VÄRLDENS ÄNDE
En föreläsning av författaren och journalisten Stefan Jonsson
Tisdag 15 maj kl 19:00, Södra Teatern, Stora Scen

ICKE-NORMAL RÄTTVISA
I en föreläsning och i ett efterföljande samtal med Leila Brännström diskuterar Nancy Fraser rättvisans grundläggande krav. Nancy Fraser är en av dagens mest bemärkta politiska filosofer. På senare år har hon ägnat sig åt att utarbeta en rättviseteori som kan ge vägledning i en situation där det saknas en basal samsyn om vad rättvisa är och hur den kan mätas. Enligt Fraser utmärks vår samtid av just en sådan ”icke-normal rättvisa”, en brist på samförstånd om rättvisans grundläggande krav. Uppgiften hon föresätter sig är att hitta en väg framåt i ett tillstånd där den politiska konfliktens själva parametrar är omstridda. Nancy Fraser är en amerikansk filosof och feministisk politisk teoretiker och professor vid New School for Social Research, New York. Tillsammans med Andrew Arato ger hon ut tidskriften Constellations.
Tisdag 30 maj kl 19:00, Södra Teatern, Stora Scen.

Presskontakt: Anneli Gunnar, anneli.gunnar@sodrateatern.com 08 531 99 272 eller 070 682 97 25

 Södra Teatern är en del av Riksteatern och Sveriges internationella scen för musik, teater och debatt. Hela Södra Teaterns program hittar du på www.sodrateatern.com  Pressbilder och pressmeddelanden finns på http://sodrateatern.com/sv/Press/Pressmaterial/  

Taggar:

Om oss

Södra Teatern och Mosebacke är ett av Stockholms äldsta och mest mytomspunna kulturetablissemang som skapar gränsöverskridande upplevelser till alla som välkomnar alla. Vi presenterar ett brett utbud av inkluderande, samtida kultur inom scenkonst, konserter, klubbar, mat och dryck samt möten och event.

Prenumerera

Dokument & länkar