Tankeverket: Marx Kapitalet och kristeorin i finanskrisens spår

Tankeverkets samtalskvällar fortsätter. Nästa tillfälle fokuserar på Karl Marx klassiska huvudverk Kapitalet och kristeorin där Marx uppfattar kapitalismen som motsägelsefull och innehållandes återkommande kriser. Medverkar gör den tyska ekonomen Michael Heinrich som angriper ämnet tillsammans med Petter Nilsson, verksam vid Centrum för marxistiska samhällsstudier (CMS). Den 5 mars på Kägelbanan. Tankeverket arrangerar tillsammans med Södra Teatern föreläsningar inom politisk teori och praktik.

När finanskrisen nådde sin första topp 2008, uppstod snart i många länder ett nytt intresse för Karl Marx ekonomiska teori. Även borgerliga media medgav att Marx har en poäng när han betonar krisens nödvändiga karaktär under kapitalismen. Inte desto mindre sa samma media att med bättre styrning och förbättrad ekonomisk politik kunde kriser undvikas, vilket visar att de missat centrala poänger i Marx kristeori. Även många vänsterorienterade behandlar Marx kristeori ytligt när de uppfattar krisen som i huvudsak ett resultat av lagen om profitkvotens fallande tendens.

För att få en bättre förståelse av Marx kristeori måste man inte bara sätta in den i kontexten av samtliga tre band av Kapitalet, utan också ha i minnet att manuskriptet till den tredje boken är ofullbordat och med Engels som redaktör förändrades i vissa avseenden. Om man tar hänsyn till Marx originalmanuskript till tredje boken och dessutom en del brev och manuskript från 1870-talet, så framträder en spännande utveckling av den oavslutade tillkomsten av kristeorin. Men beståndsdelarna av denna oavslutade teori kan på ett utmärkt sätt hjälpa till att förstå dagens pågående finanskris.

Denna kväll gästar den tyska ekonomen Michael Heinrich vars huvudsakliga ämnesområden är marxistisk teori och ekonomisk teorihistoria. I samband med besöket ger Tankekraft förlag ut Heinrichs bok "Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet". För mer information om Heinrich Sverigebesök och hans kommande bok, se www.tankekraft.com

Michael Heinrich
samtalar med Petter Nilsson.

Tankeverket
Tankeverket arbetar utifrån övertygelsen att politisk teori och politisk praktik förutsätter varandra. Genom att fungera som brobyggare mellan det som är mest vitalt och innovativt i dagens akademiska samtal och en politiskt engagerad allmänhet hoppas vi kunna skapa en plattform för inkluderande och livskraftiga samhällsvisioner.


Fakta
Tankeverket, Kägelbanan, Södra Teatern, den 5 mars, 19.00.
Södra Teaterns barer och restauranger öppnar 17.00.

Presskontakt:
Adrian Hörnquist, adrian.hornquist@sodrateatern.com, 08-531 99 420 eller 070-637 59 78

Södra Teatern är en del av Riksteatern och Sveriges internationella scen för musik, teater och debatt. Hela Södra Teaterns program hittar du på www.sodrateatern.com Pressbilder och pressmeddelanden finns på http://sodrateatern.com/sv/Press/Pressmaterial/

Taggar:

Om oss

Södra Teatern och Mosebacke är ett av Stockholms äldsta och mest mytomspunna kulturetablissemang som skapar gränsöverskridande upplevelser till alla som välkomnar alla. Vi presenterar ett brett utbud av inkluderande, samtida kultur inom scenkonst, konserter, klubbar, mat och dryck samt möten och event.

Prenumerera