20 år med forskning på Södra

Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har nu verkat i drygt 20 år. 250 miljoner kronor har tillförts stiftelsen sedan starten 1995 och 175 miljoner har delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

Runt 150 forskningsprojekt har beviljats anslag sedan starten av stiftelsen 1995. Det har varit projekt av skiftande karaktär och storlek, såsom forskning kring hållbart träbyggande, etableringen av kunskapscentrat Avancell med målet att höja förädlingsvärdet inom sulfatmassaindustrin, utveckling av  maskinell plantering av skogsplantor och sökhundar mot granbarkborreangrepp. Resultaten av forskningsprojekten har varit betydelsefulla såväl ur ett samhälleligt perspektiv som för skogsbranschen.

Genom forskningen inom träbyggnation har bland annat kunskapen om att bygga höga hus i trä ökat, vilket öppnar möjligheter för en mer klimatsmart husbyggnation. Inom Avancell har man fokuserat på ”välfärdens material från uthållig skogsråvara”; hållbara produkter för textila fibrer, förpackningar för drycker och våta livsmedel och personliga hygienprodukter som till exempel blöjor.

- Ett hållbart och lönsamt skogsbruk och en stabil skogsindustri är en framtidsfråga, säger Laila Rogestedt, innovationsdirektör på Södra och styrelseledamot i stiftelsen. – Att vi har en stabil finansiering av den långsiktiga forskningen inom dessa områden bereder väg för såväl klimatsmarta produkter och hållbar produktion som arbetstillfällen.

Klimatfrågan framtidstrend
Laila Rogestedt ser ett spännande verksamhetsår framför sig. Nästa beslut om utdelning kommer att ske på styrelsemöte i mars. Under det senaste året har flera ansökningar handlat om skogens bidrag i kolbalansen, samt om kombinationen av produktionsmål och miljömål.

- Vi kan se en trend mot skogens roll i klimatfrågorna på senare år, säger Laila Rogestedt. – Det är en oerhört viktig framtidsfråga där vi har mycket att bidra med. Det känns väldigt roligt att kunna vara med i den utvecklingen.

För kommentarer: 
Laila Rogestedt, Innovationsdirektör Södra och styrelseledamot i stiftelsen, 072 - 574 32 56

Göran Örlander, Strateg hållbart skogsbruk Södra och ordförande i stiftelsen, 070 – 590 94 83

Gustav Tibblin, Direktör affärsutveckling Södra och styrelseledamot i stiftelsen, 070 – 573 49 85

Presskontakt:
Södras presstelefon, 0470 – 890 90

Fakta: Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning verkar för att främja forskning och utbildning av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige. Stiftelsen har fyra styrelsemöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas.

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 600 medarbetare. Produktionseffektivitet i balans med naturvård finns med i allt vi gör. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en av de största leverantörerna i Europa på pappersmassa för den globala marknaden och har en av Sveriges största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera