6, 5 miljoner till forskning om skogen

Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 6,5 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag.

Bland de projekt som beviljats pengar finns ”Operativ skogskartering med drönare och artificiell intelligens”; ett projekt som syftar till att utveckla metoder för hur drönare och artificiell intelligens kan användas för att skapa automatiska och ögonblickliga kartor i skogsbruket.

– Drönartekniken är väl utvecklad idag, och ett bra verktyg för skogsbruket. Projektet tar nästa steg för att utveckla tekniken ytterligare med hjälp av automatisk bildigenkänning, från början utvecklad för artificiell intelligens. Detta kan ge ytterligare användningsmöjligheter inom bland annat skogsbruksplanering och dokumentation av naturvårdshänsyn. Vi står bara i början av den digitala utvecklingen, och här finns många möjligheter för det moderna skogsbruket, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse och skogsstrateg på Södra.

Även forskningsprojektet ”Digitaliserad energiledningsplattform” beviljades pengar. Det syftar till att ta fram metoder och verktyg som underlättar och förbättrar arbetet med energieffektivisering i massaindustrin.

– Energieffektivisering är viktigt område där vi som bransch kommit långt, både via investeringar i teknik och via systematiskt energiledningsarbete. En ny digital plattform för insamling, hantering och analys av data skulle ge industrin ytterligare möjligheter att visualisera och optimera produktionsprocesserna, säger Catrin Gustavsson, styrelseledamot i Södras forskningsstiftelse och chef för Innovation och Nya affärer på Södra.

Övriga projekt som beviljats bidrag spänner över ett brett område av skogsindustriella ämnen, såsom hur kottproduktionen kan öka i granfröplantager och möjligheter att skapa nytt material från cellulosabaserade partiklar.
 

Projekt som beviljades bidrag maj 2018:

Projekt Bidrag Forskare Organisation
Bidrag till Jubileumsfond för att trygga utgivningen av Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 50 000 sek Lennart Eriksson Föreningen nordiska pappershistoriker
Stampris i lövrika bestånd – utveckling av ny barkfunktion och utvärdering av mätprecision för björk 350 000 sek Björn Hannrup Skogforsk
Digitaliserad energiledningsplattform 874 500 sek Tomas Kindstedt Nordic Energy Audit
En ny metod för att öka kottproduktionen i granfröplantager 1 100 000 sek Olle Rosenberg Skogforsk
Aero/xerocellulosapartiklar för "release" av funktionella substanser 728 000 sek Fernando Alvarado RISE/Innventia
Håller äganderätten till skogsmark på att urholkas? 800 000 sek Ingemar Bengtsson Lunds universitet
Thinning programs in Norway spruce and Scots pine stands in southern Sweden 1 000 000 sek Ignacio Barbeito Sanchez Sveriges lantbruksuniversitet
Ekonomiskt värde på högförädlade plantor av gran i södra Sverige för olika förökningsmetoder 540 000 sek Mats Berlin Skogforsk
Operativ skogskartering med drönare och artificiell intelligens 1 000 000 sek Jonas Bohlin Sveriges lantbruksuniversitet


Totalt beviljades ett sammanlagt belopp av 6 442 500 sek.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse och skogsstrateg på Södra
Telefon: 070 – 590 94 83
E-post: goran.orlander@sodra.com

Catrin Gustavsson, styrelseledamot i Södras forskningsstiftelse och chef för Innovation och Nya affärer på Södra.
Telefon: 072 – 574 32 23
E-post: Catrin.Gustavsson@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

 

Fakta
Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning verkar för att främja forskning och utbildning av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Projekten som tilldelas medel omfattar aktuella och viktiga forsknings- och utvecklingsområden för såväl skogsbruket som skogsindustrin. Sedan starten av stiftelsen 1995 har omkring 150 forskningsprojekt beviljats anslag. Resultaten av forskningsprojekten har varit betydelsefulla såväl ur ett samhälleligt perspektiv som för skogsbranschen. 

Stiftelsen har fyra styrelsemöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Information om reglerna för ansökan om medel från stiftelsen hittar du på www.sodra.com.

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media