868 miljoner i utdelning på Södras stämma

Södras årsstämma beslutade om en utdelning på 868 miljoner kronor till medlemmarna. Styrelseordförande Lena Ek omvaldes och ett uttalande om rådande skogspolitik antogs.

På stämman, som hölls 23 maj i Norrköping, beslutades om en vinstutdelning på 868 miljoner kronor (602) till medlemmarna, vilket motsvarar 47 procent av resultatet före skatt. Vinstdelningen består av utdelning på virkesleveranser, så kallad efterlikvid, med 10 procent (8), utdelning på insatskapital med 6 procent (4), och insatsemission med 15 procent (10).

- Det är oerhört glädjande att kunna besluta om en sådan utdelning. Det är flera orsaker bakom detta resultat, som en stark marknad med hög efterfrågan. Men det handlar också om vår förmåga att möta denna marknad med de investeringar vi har genomfört, som nu får genomslag. Utan våra ägares stora engagemang hade de inte varit möjliga, och nu får de del av det resultatet. Det är kärnan i hela den kooperativa idén, och det är något storslaget i att få vara med i hjärtat av detta, säger Lena Ek, Södras styrelseordförande. – Jag vill också gärna lyfta våra medarbetares starka insatser i detta arbete.

80-årsjubilerande stämma
På stämman uppmärksammades även det pågående 80-årsjubileet.

- Under 80 år har Södra utvecklats och bidragit till sina ägare, men också till samhällets välstånd. Den grunden tar vi nu sats ifrån för att möta framtiden; en framtid som allt tydligare behöver växla om till en bioekonomi där skogsbruket och produkter från skogen är centrala för att lyckas. Vi är mer aktuella nu än någonsin, så det är med all tydlighet en pigg 80-åring vi firar. Framtiden finns i skogen, säger Lena Ek.

Stämman behandlade 11 motioner som rörde ett antal olika ämnen, däribland säkrare virkesförsörjning och skogsbrukskunskap. Stämman beslutade också om att antalet ledamöter i styrelsen ska minska från tio till nio, alla med en mandattid på ett år. Inga nya ledamöter valdes in i styrelsen.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Gustav Tibblin, medlemschef,
Telefon: 070 – 573 49 85
E-post: gustav.tibblin@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media