Chefer på nya platser i Södra

Ulf Edman, Magnus Olsson, Stefan Sandberg och Klara Helstad tar plats på nya roller i Södra då Urban Eriksson, vd Södra Interiör, och Per Braconier, informationsdirektör, väljer att lämna Södra.

Ulf Edman, nuvarande vd för Södra Cell International, tar över rollen som vd för Södra Interiör efter Urban Eriksson som har beslutat att lämna koncernen för att starta en konsultverksamhet. Urban kommer att stanna i koncernen till halvårsskiftet för att överlämna sitt ansvarsområde till sin efterträdare. Ulf Edman är 55 år och har arbetat i Södra sedan 1997 då han anställdes som marknadsdirektör för Södra Cell. Innan dess var Ulf Edman vd för MoDo Paper Ltd i Storbritannien.

Ny vd för Södra Cell International blir Magnus Olsson, idag platschef för Södra Cell Mörrum. Magnus är 48 år och kom till Södra 2006 från en befattning som vd för Stora Enso Nymölla.

Ny platschef för Södra Cell Mörrum blir Stefan Sandberg, 46 år, som kommer från en tjänst som HR-chef i Södra Timber. Stefan har tidigare varit HR-chef och inköpschef för Södra Cell Värö. Han kom till Södra 2003.

Nuvarande informationsdirektör, Per Braconier, lämnar Södra för ett nytt arbete som kommunikationsdirektör för Skogsindustrierna. Per har arbetat i Södra sedan 2005 och kom då från tidningen Dagens Industri. Klara Helstad, som nyligen har tillträtt som direktör för hållbarhetsfrågor, tar över efter Per och blir då direktör för hållbarhet och information. Klara Helstad är 34 år och skoglig doktor. Hon kommer senast från en tjänst som miljö- och kvalitetschef på Södra Skog.

Samtliga förändringar gäller från 15 maj.

-          Vi tackar alla fem för sina prestationer och önskar dem lycka till i sina nya befattningar, säger Leif Brodén, koncernchef Södra.

För mer information, kontakta gärna:

Leif Brodén, koncernchef, 070-558 94 26
Klara Helstad, tillträdande direktör hållbarhet och information, 076-832 96 43

 

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar