DuraPulp fortsätter sin kommersiella resa

Södra tar nu ytterligare steg för att kommersialisera kompositmaterialet DuraPulp. Ett projekt för att bygga en maskin med torr process startas och finansieras genom ett bidrag på 2,1 miljoner Euro från EU:s LIFE-program.

Materialet DuraPulp har egenskaper som kräver specifik hantering när det formas. I dag formas det genom våtgjutning och för att kunna möta kundernas önskemål investerar Södra nu även i en maskin som kan torrgjuta materialet.

– Rent konkret är det en mer effektiv produktionsprocess där man använder mindre vatten och mindre energi. Våtgjutningen som vi har idag tar cirka två minuter medan torrformning tar två sekunder. Med denna teknologi kommer vi att kunna demonstrera produkter för volymmarknader till bland annat elektronik och konsumentförpackningar, säger Urban Blomster, affärsutvecklare på Södra.

Första steget i projektet har varit att handla upp externa resurser för byggandet av maskinen, och valet föll på tidigare partnern SWT Development i Varberg.

Enligt tidsplanen ska maskinen vara i drift vid årsskiftet 2016/2017.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Urban Blomster, affärsutvecklare på Södra
Tfn: 0706- 837 785

Läs mer om EU:s LIFE-program här.

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media