Fabriken i Tofte stängs

Trots ansträngningar har det inte gått att nå en försäljningslösning för bruket i Tofte och nu har Södra beslutat att stänga fabriken. Beslutet innebär att produktionen kommer att upphöra under augusti.

- Vi har under mer än ett halvår arbetat med att försöka sälja bruket i Tofte till affärsmässiga villkor. Under den tiden har vi haft kontakt med ett stort antal intressenter. Trots våra ansträngningar tvingas vi tyvärr konstatera att det inte har gått att uppnå en försäljningslösning, säger Gunilla Saltin, vd Södra Cell.

Beslutet innebär att produktionen kommer att upphöra under augusti månad. Totalt berörs ca 280 anställda vid bruket.

Bakgrunden till beslutet är långvariga svårigheter med att skapa lönsamhet vid fabriken. Trots omfattande åtgärder har utvecklingen inte gått att vända. Under slutet av 2012 inleddes en process för att hitta en köpare. De diskussioner som förts har dock blivit resultatlösa och därför fattades detta beslut.

Fakta om Södra Cell Tofte
Fabriken i Tofte köptes av Södra Cell år 2000. Produktionskapaciteten uppgår till 400 000 ton kemisk pappersmassa. Fabriken har 280 anställda.

För mer information, kontakta gärna:
Gunilla Saltin, vd Södra Cell
tfn 0470-855 91

Magnus Berg, informationsdirektör, Södra
tfn 070-52 894 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar