Flytt av produktion för att stärka Södra Interiör

Södra flyttar produktionen av MDF-produkter från fabriken i Jokkmokk till SI Wood i Litauen. MBL-förhandlingar kommer att inledas inom kort.

Fabriken i Litauen är lokaliserad nära både råvara och kunder. Med flytten skapas förutsättningar för en konkurrenskraftig produktion som kan tillgodose efterfrågan på den europeiska och svenska marknaden.

Beslutet innebär att produktionen vid fabriken i Jokkmokk kommer att upphöra och 12 anställda kommer att varslas.

– Vi har under senare tid vidtagit en rad åtgärder för att förbättra vår långsiktiga lönsamhet. Genom detta beslut skapar vi förutsättningar för en lönsam produktion av MDF-produkter till marknaden i södra Sverige och norra Europa, som är våra huvudmarknader, säger Ulf Edman, affärsområdeschef Södra Interiör.

– En fortsatt produktion i Jokkmokk hade krävt stora investeringar, samtidigt som avståndet till både råvara och kunder gör det svårt att nå en rimlig lönsamhet.

Tidpunkten för flytten fastställs i kommande MBL-förhandlingar.

För mer information, kontakta: 
Ulf Edman, affärsområdeschef Södra Interiör,
tfn 070-677 87 69

Magnus Berg, informationsdirektör Södra,
tfn 070-528 94 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar