Nu rullar Södras 74-tons flisbil med full last

Den 15 maj invigdes Södras båda lastbilsekipage med maxvikt 74 ton. Nu rullar de med full last.

Kort efter invigningen erhölls dispens för det ena ekipaget, en timmerbil med 5-axligt släp. Dispensen för flisbilen dröjde till den 10 september och flisbilen har varit i drift som 60-tonsbil under tiden. Nu är det full produktion som gäller för båda ekipagen, som även ingår i Skogforsks ETT-projekt En trave till.

– Vi känner oss lättade att äntligen komma igång. Det ska bli intressant att följa hur mycket mer last vi kan transportera för olika sortiment och vad det betyder i färre transporter och lägre utsläpp, säger Åsa Forss, åkerichef på Södra.

Södra är en av intressenterna i Skogforsks projekt för större och tyngre skogstransporter. Inom projektet studeras ett flertal fordon i praktisk drift där man följer upp bland annat miljö (bränsleförbrukning och utsläpp), trafiksäkerhet och kostnader. Två huvudtyper av längre och/eller tyngre fordon studeras:
• ETT-fordon, (En Trave Till) med längd 30 m (max 32 m) och vikt max 90 ton
• ST-fordon (Större Travar) med normal längd (max 25,25 m) och vikt max 74 ton

För ytterligare information, kontakta gärna:
Håkan Larsson, skogsdirektör Södra,
tfn: 0705-89 45 10
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra,
tfn: 0470-894 81
Åsa Forss, åkerichef Södra,
tfn: 0470-856 41

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar