Rekord för höstplantering

Under hösten 2015 planterades 5 miljoner skogsplantor från Södra. Det är den högsta volymen som planterats på hösten sedan stormåren 2005 och 2007. Södra levererade totalt 33 miljoner skogsplantor under 2015.

En av anledningarna till att höstplanteringen ökar är de effektiva skydd mot såväl vilt som insektsangrepp som har utvecklats för plantorna. Plantans rötter växer fast i marken redan på sensommaren vilket gör att den kan starta sin tillväxt på ett bättre sätt nästkommande vår. De senaste årens höstplanteringar har visat på goda resultat och det märks nu med ökande höstplantering.

- Det är extra roligt att se att våra giftfria plantor får så stort genomslag, säger Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor. - För de plantor som skyddas med det mekaniska plantskyddet Cambiguard har vi fortsatt större efterfrågan än vad vi kunnat producera under 2015. Vi arbetar dock ihärdigt med att få upp volymerna, och kommer under 2016 att bättre kunna möta det större behovet av dessa plantor.

Under januari färdigställs den nya Cambiguard-linjen i Flåboda plantskola. Från och med hösten 2016 kommer det att finnas betydligt större tillgång till de giftfria plantorna. Flåboda plantskola är  helt fossilfri. Från och med årsskiftet kommer den fossilfria driften att även omfatta PluggPlusEtt-produktionen i Falkenberg,.

För varje slutavverkat träd planteras tre
Södra har under lång tid arbetat aktivt med utveckling av skogsbruket och kan konstatera att för varje träd som slutavverkas inom Södra, återplanteras tre. På så sätt säkerställs en god tillgång till den viktiga skogsresursen under lång tid framåt. De nya förädlade plantorna visar dessutom på större tillväxt än tidigare prognostiserats, och därmed blir skogstillväxten än större.

- En växande skog binder mycket koldioxid, och produkter från skogen fortsätter att binda kol under hela sin livslängd. Med det aktiva skogsbruket och den linje vi håller i återplanteringen bidrar Södra med en av nycklarna till klimatfrågan, säger Johan Jonsson.

 
För kommentarer:
 
Johan Jonsson, Chef Södra skogsplantor, 070 -313 70 95
Presskontakt:
Södras presstelefon 0470 - 890 90

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 600 medarbetare. Produktionseffektivitet i balans med naturvård finns med i allt vi gör. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en av de största leverantörerna i Europa på pappersmassa för den globala marknaden och har en av Sveriges största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia