Rovkvalster räddar björken

På Södras plantskola i Falkenberg har man för första säsongen börjat använda en biologisk metod för bekämpning av skadedjur. Det innebär att man använder nyttiga insekter istället för traditionell skadedjursbekämpning, som baseras på kemikalier. Den biologiska metoden är både mer miljövänlig och ger en bättre arbetsmiljö.  

Inomhusodling av björk är nytt i Sverige, och växthuset i Falkenberg invigdes så sent som i höstas. Växthusmiljön är bra för björkplantorna – men även skadedjur som bladlöss och trips trivs bra i den varma och skyddade miljön. Någon form av skadedjursbekämpning behövs för att plantorna ska överleva. I biologisk skadedjursbekämpning används nyttodjur som till exempel steklar och rovkvalster som angriper skadedjuren, istället för kemikalier. Metoden fungerar bra i en begränsad miljö som växthus, däremot inte i utomhusmiljöer.

– Det här är första sommaren vi har växthuset i bruk hela sommaren. Det kändes naturligt att välja en biologisk metod som är mer miljövänlig, och dessutom ger bättre arbetsmiljö, säger Johan Henriksson, odlingschef på Södra Skogsplantor.

Nyttodjuren levereras i små påsar som hängs upp i björkplantorna. Därifrån flyger de ut och söker upp de angreppsområden som finns. Det är alltså bara de direkt angripna områdena som behandlas. Till skillnad från kemikalier efterlämnar metoden inga spår på varken plantor eller kringliggande mark.

– Hållbarhetsaspekten är viktig för både våra kunder och våra ägare. Kraven på oss som leverantörer blir allt tydligare i det avseendet. Vi måste vara innovativa och hitta nya lösningar hela tiden, och det här är ju en i grunden väldigt finurlig lösning med naturen själv som arkitekt, säger Johan Jonsson, chef för Södra skogsplantor.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Henriksson, odlingschef Södra skogsplantor
Telefon: 070-265 48 93
E-post: johan.o.henriksson@sodra.com
 

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media