Smidigare inventering av vindfällen med Södras Skogsägarapp

Som första aktör i branschen skapar Södra nu ett stöd för inventering av vindfällen via smartphones. En tilläggsfunktion i Södras befintliga Skogsägarapp underlättar och effektiviserar omhändertagandet av vindfälld skog efter stormen Simone.

        Tilläggsfunktionen i Skogsägarappen gör det möjligt för skogsägaren att själv registrera var vindfällena ligger. Tack vare GPS-stöd sker det direkt på plats i skogen. Inventeringen blir därmed både snabb och exakt, säger Örjan Karlsson, IS-chef i Södra Skog.

Direkt efter registrering via appen finns informationen även tillgänglig i karttjänsten under Mina sidor på Södras skogsägarnät, så att skogsägaren kan skaffa sig en bra överblick. Informationen finns även i fältpersonalens system, vilket underlättar både traktplaneringen och kommunikationen mellan skogsägaren och skogsinspektorn.

Inventeringsfunktionen för vindfällen i Skogsägarappen är ett första steg mot ökad användning av den nya tekniken i kommunikationen och samspelet mellan skogsägaren och Södra. Södra planerar för fler sådana steg.

Den uppdaterade versionen av Skogsägarappen med inventeringsfunktionen finns för gratis nedladdning för Södramedlemmar till Iphone via Appstore från och med den 29/11. Till Android finns den tillgänglig för nedladdning via Google Play i början av december.

Skogsägarnätet, skog.sodra.com, är Södras webbplats för skogsägare där medlemmar även har tillgång till särskilda e-tjänster kopplade till skogsbruket.

För mer information, kontakta gärna:
Örjan Karlsson, IS-chef Södra Skog, 0470-855 17
Magnus Berg, informationsdirektör Södra, 0470-894 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tilläggsfunktionen i Skogsägarappen gör det möjligt för skogsägaren att själv registrera var vindfällena ligger. Tack vare GPS-stöd sker det direkt på plats i skogen. Inventeringen blir därmed både snabb och exakt.
Örjan Karlsson, IS-chef i Södra Skog