Södra anställer Jörgen Hermansson som ny chef för satsning på Södra Building Systems

Södras investering i en anläggning för korslimmat trä, CLT, i Värö var första steget i skapandet av nya affärssegmentet Södra Building Systems inom affärsområdet Södra Wood. Nu tas nästa steg i satsningen genom rekryteringen av Jörgen Hermansson som kommer att leda verksamheten. Fokus är att driva utvecklingen av träbaserade lösningar till bygg- och bostadsindustrin.

– Södra arbetar för att öka hållbart träbyggande och vill vara med och ta en position på en växande marknad. Vi har nu anställt Jörgen Hermansson, som ansvarig för denna satsning. Jörgen kommer närmast från en tjänst som Head of Building Components and Systems på Stora Enso, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef på Södra Wood.

Södra bygger just nu en första anläggning i Värö för korslimmat trä, CLT, med produktionsstart första halvåret 2019. Anläggningen får en årlig kapacitet på cirka 5 000 kubikmeter per skift, men siktet är inställt på en storskalig anläggning. Lokaliseringen i Värö är strategiskt vald för dess närhet till flera tillväxtregioner i Norden men även för sjötransport till Storbritannien och andra internationella marknader. Anläggningen samlokaliseras med Södras massabruk och sågverk för tillgång till grön el och färdig infrastruktur.

– Det pågår ett omfattande arbete inom Södra för att förbättra och utveckla lönsamheten hos de befintliga sågverken. Parallellt har det utretts vilken ökad vidareförädling som passar in i Södras struktur, position och på olika marknader. Vi har identifierat korslimmat trä som en intressant produkt och ser det som en naturlig utveckling att ta nästa steg i värdekedjan. Korslimmat trä kommer att utgöra grunden för ett nytt segment där vi erbjuder marknaden kostnadseffektiva konstruktionsmaterial som öppnar upp för byggande på höjden. Det är glädjande att kunna meddela att Jörgen Hermansson kommer att leda denna satsning. Han tillträder tjänsten redan den 15 februari, säger Jörgen Lindquist.

Jörgen Hermansson är 49 år, civilingenjör från Luleå Universitet, och har haft ledande positioner inom marknad och försäljning samt produktion på en internationell marknad. Närmast kommer han från en tjänst som Head of Building Components and Systems på Stora Enso, där han haft uppdraget att leda och skapa nya affärer för att nå tillväxt. Han har dessutom haft både innovation och marknadsföring under sin ledning för att skapa uthållig tillväxt. Produkter inom hans ansvarsområde var CLT, LVL, limträbalkar, fönster, dörrar, listkomponenter samt pellets. Dessförinnan, 2008–2011, var han verksam på Inwido med bland annat inköp, supply chain och e-business.

– Jag ser fram emot att leda och bidra till Södras satsning på Building Systems och utnyttja de unika fördelarna Södra har att skapa värde åt sina kunder och andra intressenter. Jag har under många år lett utveckling av nya affärer och vårt uppdrag blir att positionera Södra som marknadens bästa val. För att göra det behöver vi förstå kundernas affärer och stödja deras tillväxt samt att skapa starka team och effektiva strukturer för att kunna leverera värde, säger Jörgen Hermansson.

– Södra tar tillsammans med mer än 50 000 medlemmar, vara på varje del av skogsråvaran. Den förädlas exempelvis till sågad trävara, pappersmassa eller flis för värme och energi. När vi nu erbjuder korslimmat trä, CLT, är det med övertygelsen att göra skillnad även på detta område och öka skogens värde för såväl kunder, medlemmar och samhället, säger Jörgen Lindquist.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood,
Tel: 0470-892 27

Jörgen Hermansson, chef för Södra Building Systems, Södra Wood,
Tel: 070-328 27 05

Södras presstjänst
E-post: press@sodra.com 
Tel: 0470-890 90

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media