Södra avvecklar sitt ägande i Södra Cell Tofte

Södra, som äger Södra Cell Tofte, har beslutat att avveckla sitt ägande i massabruket. Bakgrunden är långvariga svårigheter att nå tillfredsställande lönsamhet vid bruket. En process för att sälja fabriken har inletts.

Ledningen för Södra Cell har fått i uppdrag att skapa en plan för hur Södras engagemang i fabriken ska avvecklas och en process för försäljning har inletts.

- Vi har under en längre tid arbetat med att nå lönsamhet vid Södra Cell Tofte. Medarbetarna där har genom sitt engagemang och yrkeskunnande hållit kvaliteten och produktiviteten på en hög nivå och kämpat för att hålla produktionskostnaderna nere. Trots de åtgärder som vidtagits tvingas vi nu konstatera att vi inte har lyckats vända utvecklingen, säger Gunilla Saltin, tf vd Södra och vd Södra Cell.

Målsättningen är att Södra kommer att avsluta sitt engagemang i fabriken under det andra kvartalet i år.

Fakta om Södra Cell Tofte
Fabriken i Tofte köptes av Södra år 2000. Virkesförbrukningen är cirka 2 miljoner m3 per år. Produktionskapaciteten uppgår till 400 000 ton kemisk pappersmassa. Fabriken har 300 anställda.

För mer information, kontakta gärna:
Gunilla Saltin, vd Södra Cell och tf koncernchef, Södra
tfn 0470-855 91

Magnus Berg, informationsdirektör, Södra
tfn 070-52 894 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar