Södra har sålt sågverket Hauerseter till RingAlm Tre

Södra överlät sågverket Hauerseter i Romerike, Norge, till RingAlm Tre As den 6 januari 2016. I avtalet förpliktigar sig RingAlm Tre att upprätthålla verksamheten vid anläggningen samt även att ta över större delen av medarbetarna vid sågverket.

- Jag är mycket nöjd med att ha hittat en köpare som motsvarar våra förväntningar. Det här blir en bra lösning för båda parter och inte minst för medarbetarna på Hauerseter. Vi kommer dock att fortsätta vår offensiva satsning på byggträ på den norska marknaden och vi kommer att samarbeta med Ring Alm Tre, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef för Södra Wood.

Södra genomför strukturella förändringar inom sin sågverks- och hyvleriverksamhet. I slutet av september fattade Södra beslutet att avveckla sågdelen vid sågverket Haurseter medan hyvleriet skulle fortsätta i tvåskift. Tidplanen var att ha sågdelen i drift fram till mitten av februari. Totalt påverkades 17 årsarbeten, främst i produktionen.

Att Södra nu har överlåtit verksamheten vid sågverket Hauerseter, såväl sågverksamhet som hyvleri, innebär att tjänsterna därmed har möjlighet att finns kvar.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Håkan Svensson, affärsområdeschef Södra Wood,
Tfn: 0457- 316 00
Presstelefon 0470-890 90

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 600 medarbetare. Produktionseffektivitet i balans med naturvård finns med i allt vi gör. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en av de största leverantörerna i Europa på pappersmassa för den globala marknaden och har en av Sveriges största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera