Södra höjer barrmassapriset

Det nya priset är 870 dollar per ton och gäller från och med den 1 april 2012.

Södra höjer priset på blekt barrsulfatmassa. Det nya priset är 870 dollar per ton och gäller från och med den 1 april 2012.


För mer information, kontakta gärna:

Ulf Edman, vd Södra Cell International, 070-677 87 69
Klara Helstad, tillträdande direktör hållbarhet och information, 076-832 96 43

 

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 600 medarbetare. Produktionseffektivitet i balans med naturvård finns med i allt vi gör. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en av de största leverantörerna i Europa på pappersmassa för den globala marknaden och har en av Sveriges största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera