Södra höjer grantimmerpriset med 40 kr/m³fub

Från och med idag, måndagen den 11 februari, höjer Södra grantimmerpriset med 40 kr/m3fub. Därmed återställs priset på grantimmer till den nivå som rådde under större delen av virkesåret 2011/2012.

-Vi har de kommande månaderna en god försörjningsnivå till samtliga Södras industrier, men storleken på vårt rotstående lager varierar inom området. Inför sommaren och hösten har vi behov av att öka inköpen. För att säkerställa en rationell råvaruhantering och upprätthålla en hög aktivitet i skogen har vi därför beslutat att höja grantimmerpriset, säger Håkan Svensson, skogdirektör på Södra.

- Vi ser en viss ljusning på vissa exportmarknader för våra sågade produkter och planerar därför för ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande på samtliga nio sågverk. Det innebär att vi har ett stort råvarubehov framöver, säger Håkan Svensson.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Håkan Svensson, skogsdirektör, Södra
tfn 0457-316 00

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar