Södra höjer priset för blekt barr- och lövsulfatmassa i Europa

Södra höjer priset på blekt barrsulfatmassa till 860 dollar och på blekt lövvedsmassa till 820 dollar per ton i Europa. Priset gäller från den 1 mars 2013.

En säsongsmässig förbättring i kombination med större underhållsstopp inom massaindustrin beräknas förbättra marknadsbalansen under våren 2013.

För mer information, kontakta gärna:
Magnus Björkman, vd Södra Cell International, 070-265 75 22
Magnus Berg, informationsdirektör, 070-528 94 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar