Södra kartlägger skador efter stormen Gorm

Stormen Gorm verkar framför allt ha orsakat stormskador i södra delarna av Götaland. Det blåser fortfarande hårt vilket försvårar möjligheter till inventering. Södra arbetar nu intensivt med att bilda sig en uppfattning av skadorna och uppmanar till stor försiktighet i att ta sig an stormfällda träd.

Stormen Gorm drog in över södra Sverige på söndagen och väldigt höga vindbyar uppmättes. Enligt Södras första översiktliga uppskattning om stormens framfart så är det främst de södra delarna av Götaland som drabbats. Hittills har vi rapporter om skador från Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Kalmar län. I dagsläget kan vi inte uttala oss om omfattningen. Södra arbetar nu intensivt med att skapa sig en tydligare bild av vilka områden som varit extra utsatta, men den ihållande hårda vinden i södra Sverige gör det för farligt att vistas i skogen vilket försvårar inventeringen.

De skador som hittills har rapporterats är i första hand spridda vindfällen och nedblåsta träd i utsatta lägen, bland annat hyggeskanter.

Södra rekommenderar stormdrabbade medlemmar att tänka på säkerheten först och inte ge sig ut så länge det blåser för att inventera och ta hand om stormfälld skog.

För frågor, vänligen kontakta:
Håkan Larsson, Affärsområdeschef Södra Skog, tfn: 070 589 45 10
Göran Örlander, Skogschef Södra Skog, tfn: 070- 590 94 83
Annica Gerentz, Kommunikationsdirektör, tfn: 070- 398 42 09

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera