Södra lyfter trä som byggmaterial i Venedig

Södra kommer att finnas på plats på den internationella arkitekturbiennalen i Venedig med invigning den 26 maj. Tillsammans med andra svenska aktörer kommer Södra att visa träets potential som byggmaterial, och även delta i den inledande paneldiskussionen.  

Det samarbetsprojekt som Södra kommer att delta i heter ”Greenhouse Garden - Reflect Project Connect”*, och innehåller utställning, seminarier och workshops. Det kommer att finnas i parken Serra dei Giardini som blivit en mötesplats för svenska arrangemang under arkitekturbiennalen.

– Omvärlden förändras med klimatutmaningar och städer som växer. Behoven av hållbara alternativ inom byggande ökar stadigt, och träets betydelse som byggmaterial blir bara större. Södra ligger i framkant på den här utvecklingen och investerar bland annat för att kunna bygga högt i trä. Genom medverkan i biennalen har vi möjlighet att visa upp de möjligheter som metoden med byggsystem i trä ger. Det öppnar också för möjligheter till nya, spännande partnerskap, säger Jörgen Hermansson, chef för Södra Building Systems.

Samarbetsprojektet Greenhouse Garden har skapats av Sveriges Arkitekter, Svenska institutet, Svenskt Trä och Folkhem. Teman som hur träindustrins höga innovationstakt kommer att förändra arkitekturen och träarkitekturens starka koppling till de globala miljömålen i Agenda 2030 kommer att belysas. I år har Agenda 2030 fokus på skogen som resurs och trä som byggmaterial samt hur det påverkar samhällsbyggande och arkitektur.

Jörgen Hermansson kommer att delta i paneldebatten under invigningsdagen för att ge sin syn på hur Södra kan bidra till att uppnå klimatmålen.

– Jag belyser hur trä och vår verksamhet kan vara en del av lösningen på klimatfrågan. Trä kan göra väldigt mycket som man idag använder andra, mindre miljövänliga, material till. Samtidigt är det en fantastisk råvara på så sätt att den, rätt skött, faktiskt är oändlig. Det är ju det enda byggmaterialet som kan planteras, säger Jörgen Hermansson.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Urban Blomster, chef Affärsutveckling, Södra
Telefon: 070 – 683 77 85
E-post: urban.blomster@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

 

Fakta
* Greenhouse Garden – Reflect Project Connect är ett samarbete mellan Svenska institutet, Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä samt Folkhem och presenteras av Microclima, som driver Serra di Giardini. Curator för utställningen Plots, Prints and Projections är Ulrika Karlsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, partner i Brrum och servo stockholm samt professor på KTH Arkitekturskolan och på Konstfack, Stockholm. Inbjudna arkitektkontor: Norell/Rodhe, Space Popular, Krupinski/Krupinska, Nordmark & Nordmark, TAF & Katja Pettersson samt Gran. Arkitekter för paviljongen: Katarina Lundeberg och Fredric Benesch, In Praise of Shadows Arkitekter.

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media