Södra planerar expansion vid massabruket i Värö

Södra har beslutat att ansöka om miljötillstånd för en utökad produktion vid Södra Cell Värö. Avsikten är att öka produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton per år till 700 000 ton massa per år.

- Södra Cell är idag en ledande aktör inom produktionen av pappersmassa för avsalumarkanden och det är en position som vi vill behålla och utveckla. Därför har vi beslutat att ansöka om miljötillstånd för att bygga ut vårt massabruk i Värö, säger Lars Idermark, koncernchef i Södra.

- Vi är nu mitt inne i ett arbete med att se över vår koncernstrategi. Det arbetet beräknas vara klart i början av 2014. En expansion av Södra Cell Värö är en av de åtgärder som kan stärka vår position och skapa hållbar lönsamhet. Genom utbyggnaden får vi en effektivare produktion och skapar också förutsättningar för en långsiktig och lönsam avsättning för medlemmarnas vedråvara, fortsätter Lars Idermark.

- Vid vårt massabruk i Värö finns det goda förutsättningar för en expansion. Avsikten är att öka produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton per år till 700 000 ton massa per år. Genom utbyggnaden vidareutvecklar vi vårt erbjudande av högkvalitativa barrmassaprodukter till våra kunder. Vår ambition även framåt är att vara kundernas förstahandsval. Värö levererar idag högkvalitativ massa till flera olika kundsegment och detta vill vi utveckla och förstärka, säger Gunilla Saltin, vd Södra Cell.

- Utöver en ökad massaproduktion innebär investeringen att fabriken kan göras ännu mer energieffektiv. Södra Cell Värö är redan idag oberoende av fossila bränslen vid normal drift, tillägger Gunilla Saltin.

Ett definitivt beslut om investeringen kan fattas när tillståndsprocessen kommit så långt att ett så kallat igångsättningsmedgivande lämnats.

Fakta om Södra Cell Värö
Fabriken i Värö invigdes 1972. Produktionskapaciteten uppgår till 425 000 ton kemisk pappersmassa. Fabriken har ca 330 anställda.


För mer information, kontakta gärna:
Lars Idermark, koncernchef, Södra
tfn 0470- 89 435

Gunilla Saltin, vd Södra Cell tfn 0470-855 91

Magnus Berg, informationsdirektör, Södra
tfn 070-52 894 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vid vårt massabruk i Värö finns det goda förutsättningar för en expansion. Avsikten är att öka produktionskapaciteten från dagens 425 00 ton per år till 700 000 ton massa per år. Genom utbyggnaden vidareutvecklar vi vårt erbjudande av högkvalitativa barrmassaprodukter till våra kunder. Vår ambition även framåt är att vara kundernas förstahandsval. Värö levererar idag högkvalitativ massa till flera olika kundsegment och detta vill vi utveckla och förstärka.
Gunilla Saltin, vd Södra Cell