Södra Timber investerar i justeringslinje i Värö

Södra Timber har upphandlat en justeringslinje för sidobräder till sågverket i Värö för att möta behovet vid den planerade produktionsökningen efter sommaren. Produktionsstart är beräknad till juni.

     Vi ser en ökad efterfrågan på sidobrädor från den svenska marknaden och har en stadig efterfrågan på sågade och hyvlade sidobrädor från våra övriga strategiska marknader. Med denna investering står vi bättre rustade för framtiden, säger Håkan Svensson, vd för Södra Timber.

Södra Timber Värö planerar att införa treskift i september 2013, vilket innebär en produktionstakt på 600 000 kubikmeter. Justering av sidobrädor är en flaskhals i dag och för att klara de höga stycketal som kommer med produktionsökningen krävs ytterligare kapacitet.

     Vi har tillsammans med leverantören System Hall hittat en kostnadseffektiv lösning på hanteringen av sidobrädorna. Vi bygger en ny justeringslinje och kompletterar den med utrustning från det vårt nerlagda sågverk i Åtvidaberg samt det gamla sågverket i Värö. Vi investerar även i kanaltorkar för torkning av sidobrädor. Med torkarna och den nya justeringslinjen får vi en helhetslösning som kräver låg bemanning för en effektiv hantering av sidobrädor, säger Håkan Svensson.

För mer information, kontakta gärna:
Håkan Svensson, vd Södra Timber, tfn 0457-316 00

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi ser en ökad efterfrågan på sidobrädor från den svenska marknaden och har en stadig efterfrågan på sågade och hyvlade sidobrädor från våra övriga strategiska marknader. Med denna investering står vi bättre rustade för framtiden.
Håkan Svensson, vd för Södra Timber.