Södra vann tvist mot Ittur

Idag meddelades slutlig skiljedom i tvisten mellan Ittur Redibo AB och Södra Timber AB angående en option för Ittur att återköpa aktierna i Trivselhus.

Skiljenämnden avslog Ittur Redibo ABs talan i sin helhet, och ålade bolaget att ersätta Södra Timber för rättegångskostnaderna.

-Utgången i målet var väntad, men det känns skönt att kunna lägga denna fråga bakom oss, säger Mattias Johansson, Södras chefsjurist.

För mer information, kontakta gärna:
Mattias Johansson, chefsjurist, Södra, 0470-892 98
Magnus Berg, informationsdirektör, Södra, 0470-894 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Utgången i målet var väntad, men det känns skönt att kunna lägga denna fråga bakom oss.
Mattias Johansson, Södras chefsjurist