Södras delårsrapport januari-augusti 2014: God utveckling och förbättrad lönsamhet

Södras resultat hittills i år (ackumulerat januari-augusti) förbättrades till 1 012 MSEK (-786) och blev 509 MSEK (-687) i andra tertialet. Resultatökningen förklaras främst av ökad efterfrågan och högre färdigvarupriser.

– Efterfrågan och orderläget för Södras produkter har förbättrats under andra tertialet och koncernen redovisar en god utveckling och en förbättrad lönsamhet. Södrakoncernens samtliga affärsområden har fortsatt förbättrat sina resultat. Förbättringen beror främst på en gynnsammare marknad men också på egna produktivitetshöjande åtgärder och fortsatta effektiviseringar, säger Södras vd och koncernchef Lars Idermark.

Nettoomsättningen för årets första åtta månader ökade till 11 429 MSEK (11 137), främst som följd av större volymer och högre priser. För andra tertialet uppgick nettoomsättningen till 5 591 MSEK (5 599).

För årets första åtta månader blev rörelseresultatet 1 012 MSEK (-786). I det ackumulerade resultatet ingår en positiv effekt gällande försäljning av utrustning från Södra Cell Tofte AS på 173 MSEK. Föregående års resultat belastas med omstruktureringskostnader gällande avveckling av Södra Cell Tofte AS. Koncernens rörelseresultat för andra tertialet uppgick till 509 MSEK (-687).

Resultatet efter finansnetto förbättrades till 953 MSEK (-801) för årets första åtta månader och uppgick till 476 MSEK (-702) för andra tertialet.

1 maj- 31 augusti 2014

  • Nettoomsättning 5 591 MSEK (5 599)
  • Rörelseresultat 509 MSEK (-687)
  • Resultat efter finansnetto 476 MSEK (-702)
  • Kassaflöde efter investeringar 260 MSEK (396)

1 januari- 31augusti 2014

  • Nettoomsättning 11 429 MSEK (11 137)
  • Rörelseresultat 1 012 MSEK (-786)
  • Resultat efter finansnetto 953 MSEK (-801)
  • Kassaflöde efter investeringar 775 MSEK (278)

För ytterligare information, kontakta:
Lars Idermark, vd och koncernchef Södra, tfn: 0470-894 35
Carina Olson, ekonomi-och finansdirektör Södra,
tfn: 0470-892 62
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra, tfn: 0470-894 81

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar