Södras nya huggbilar ökar servicegraden

Södra utökar huggbilskapaciteten för att möta det växande behovet av skogsbränsle. Först ut är Södra Skog Region Syd. Till kommande säsong kommer cirka 40 procent av Södras skogsbränsle inom denna region att sönderdelas med huggbil.

–        Vi har slutit avtal med Rommetrops Skogsentreprenad AB, Bröderna Johanssons Maskintjänst AB och Trestendals Skogsenergi AB och detta kommer att öka vår servicegrad och effektivisera produktionskedjan. Det är entreprenörer som vi har haft samarbete med under många år, säger Lars Mattsson, produktionschef på Södra Skog Region Syd.

För att möta det växande behovet av skogsbränsle påbörjade Södra i december 2011 arbetet med att utöka sina resurser inom skogsbränsleproduktionen. Möjligheten att komplettera verksamheten med ett antal nya huggbilar – en transportlösning med sönderdelningskapacitet, är ett av spåren som Södra arbetar med.

–        En viktig del i detta är att vi har en kostnadseffektiv hantering för ökad lönsamhet i hela kedjan, från skogsägare till värmeverk, och genom dessa utökade samarbeten med tre befintliga entreprenörer når vi en bit på den vägen, säger Sofia Persson, biobränsleschef i Södra Skogsenergi.

Södra har de senaste åren stärkt sin marknadsposition inom skogsbränsleproduktionen i södra Sverige. I arbetet med att ytterligare stärka företaget som en av Sveriges största leverantörer av bioenergi är effektivitet och produktivitet viktiga nyckelord.

Arbetet för att säkerställa ytterligare huggbilsresurser fortskrider nu på Södra Skog Region Öst och Väst.

Södra arbetar för och med ett ansvarsfullt brukande av skogen. I vår affärsmodell har vi hållbarhetsfokus, som genomsyrar vårt sätt att arbeta och tänka. Vi förädlar virket till produkter som är återvinningsbara, förnybara och biologiskt nedbrytbara. Förädlingen skapar omfattande värden, på både kort och lång sikt – utan att utarma jordens resurser. Det är ett hållbart sätt att bedriva goda affärer.

Södra Skogsenergi bedriver handel med ett brett sortiment biobränslen, som biprodukter från skogsindustrin, skogsbränslen, pellets och briketter samt torv.

För mer information, kontakta gärna:
Sofia Persson, biobränslechef Södra Skogsenergi 0470-859 86, sofia.persson@sodra.com
Lars Mattsson, produktionschef Södra Skog Region Syd 0454-598 86, lars.mattsson@sodra.com 

 

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar