Södras sågverk i Värö är Sveriges största

Södras sågverk i Värö är Sveriges största. Det framgår av det sammanställda resultatet för 2015. Under 2015 producerades nära 600 000  kubikmeter sågad volym i Värö.

Ett systematiskt arbete med planering, underhåll och förbättringsarbete ligger bakom den ökade produktionen. I september förra året infördes också ett tredje skift. Råvaruförbrukningen är totalt 1,2 miljoner kubikmeter.

- Det finns en god efterfrågan på den typ av konstruktionsvirke som produceras på Värö, som används till exempel för husbyggnation, säger Anders Pålsson, sågverkschef.

Utrymme för mer
Produktionen på sågverket i Värö sågverk består till 80 procent av gran och 20 procent av furu. Huvudmarknaderna för produktionen finns i Storbritannien och USA, men sågverket levererar också till Kina, Korea, Tyskland, Holland, Belgien och Sverige. Och full produktionskapacitet är ännu inte uppnådd:

- Vi har mer kapacitet. Det är positivt att verka i en bransch där det finns såväl efterfrågan och intresse bland kunderna som en stark återväxt i råvaran, säger Anders Pålsson, sågverkschef. – Trä har många fördelar. Det binder till exempel kol under hela sin livslängd och bidrar därmed positivt till klimatet.

Sågverket i Värö ingår tillsammans med massabruket i ett så kallat kombinat där de olika verksamheterna drar fördel av närheten till varandra. Det ger bland annat miljömässiga fördelar, till exempel genom att bark, spån och flis omhändertas på ett mer effektivt sätt och blir till grön energi och fjärrvärme. Verksamheten vid industrierna är helt självförsörjande på el, och man säljer också vidare bland annat bark som blir till fjärrvärme.

 Södra har haft sågverk på Värö sedan 1974, men den nya anläggningen togs i drift 2011 och var fullt utbyggd 2014. Ett antal anpassningar av anläggningen har genomförts för att effektivisera produktionen. Och fler väntar.

- I takt med att volymer och produktion ökar uppkommer nya tillfällen och utmaningar. Och sådana möjligheter är vi vana vid att ta vara på, avslutar Anders Pålsson.

För kommentarer: 
Anders Pålsson, sågverkschef Värö, 070 – 3712086

Håkan Svensson, affärsområdeschef Södra Wood, 0457 - 316 00

Presskontakt:
Södras presstelefon, 0470 – 890 90

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 600 medarbetare. Produktionseffektivitet i balans med naturvård finns med i allt vi gör. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en av de största leverantörerna i Europa på pappersmassa för den globala marknaden och har en av Sveriges största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia