Starkt första kvartal för Södra

Södra redovisar ett rörelseresultat om 451 MSEK (249) för det första kvartalet. Rörelsemarginalen förbättrades till 9 procent (5) och avkastningen på sysselsatt kapital till 11 procent (7).

- Det är ett starkt första kvartal för Södra med ökad nettoomsättning, högre resultat och förbättrad rörelsemarginal. Vi har haft en stark efterfrågan som bidragit till god volym- och prisutveckling och även valutautvecklingen var positiv. Södra fortsätter utifrån sin koncernstrategi att kraftsamla och fokusera på ökad digitalisering, innovation och hållbarhet, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

- En viktig förklaring till det goda resultatet är förbättringen inom sågverksrörelsen, där det pågående omstruktureringsarbetet med kund- och marknadsfokus samt nyutveckling av produkter och tjänster genomförs enligt plan, säger Lars Idermark.

Affärsområdet Södra Wood förbättrade resultatet med 96 MSEK till 3 MSEK (-93).

Affärsområdet Södra Cell påverkades positivt av högre volymer tack vare den utvidgade kapaciteten vid massabruket i Värö. Resultatet påverkades även av goda prisnivåer och en för verksamheten positiv valutautveckling. Rörelseresultatet uppgick till 457 MSEK (371).

Affärsområdet Södra Skog redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet om 16 MSEK (18).

- Baserat på den positiva trend vi sett sedan hösten 2016 talar mycket för ett starkt andra kvartal. Samtidigt fortsätter vi med att genomföra effektiviseringar för att förbättra lönsamheten ytterligare. Dock finns alltjämt ett flertal geopolitiska orostecken och vi lever i en snabbt föränderlig omvärld, säger Lars Idermark.
 

Januari-mars 2017 i korthet: 2017 2016 2016
  1 jan-31 mars 1 jan-31 mars 1 jan-31 dec
Nettoomsättning, MSEK 5 098 4 545 18 482
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK 761 484 2 101
Rörelseresultat, MSEK 451 249 1 005
Resultat före skatt, MSEK 430 233 939
Rörelsemarginal, % 9 5 5
Avkastning sysselsatt kapital, % 11 7 7

 

Läs hela rapporten här

Se intervju med Lars Idermark

För frågor, vänligen kontakta:
Anna Belfrage, CFO Södra,
Tel: 0470-890 40

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra,
Tel: 0470-894 81

Södras presstjänst:
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia