DnB väljer Softronics nya produkt för skadereglering - Modern Skadereglering

Softronic har tecknat avtal med DnB avseende ett nytt affärssystem för skadereglering. Avtalet omfattar produktlicenser, implementationstjänster samt support-/ underhållstjänster av Softronics mjukvara för skadereglering.

"Vi är glada och det känns oerhört bra att få förtroendet ifrån DnB. Detta stärker vår position ytterligare som en ledande leverantör av innovativa systemlösningar till den Nordiska försäkringsmarknaden. Kunderna förväntar sig snabb, korrekt och effektiv skadereglering. Misslyckas försäkringsbolaget med sin skadereglering så finns risken att varumärket skadas. Softronics mjukvara medför ännu högre kvalitet på skaderegleringen, samtidigt som den resulterar i effektivare processer”, säger Mikael Matiesen, Softronic.

Utgångspunkten vid utvecklingen av Softronics nya produkt var att skapa ett standardiserat affärssystem för modern skadereglering. Mjukvaran är en fristående, framtidssäkrad, skalbar och adaptiv lösning, öppen för att kopplas mot valbart antal försäkringssystem.

För mer information kontakta:

Mikael Matiesen, Affärsområdeschef, Softronic
mikael.matiesen@softronic.se
Tel. 08-51 90 90 00

Anders Eriksson, VD, Softronic AB (Publ)
Anders.eriksson@softronic.se
Tel. 08-51 90 90 00

Om DnB
DnB är Norges största finanskoncern och har samtidigt en bred internationell närvaro. Koncernen är en av världens ledande shippingbanker och en betydande aktör inom energisektorn. Med ett komplett utbud av finansiella tjänster erbjuder DNB bland annat lån, sparande, rådgivning, försäkringar och pensioner för privat-och företagskunder och den offentliga sektorn. Genom mer än 220 bankkontor i Norge, post, bank kontorsservice, telefonbank, internetbanker, apps, mobila och internationella kontor är DNB närvarande där kunden är. Hemsida: www.dnb.no

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se

Om oss

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Prenumerera

Dokument & länkar