Danica Fondförsäkring gör succé med ITM-system från Softronic

Danica Fondförsäkring gör succé med ITM-system från Softronic Danica har nu driftsatt sitt nya fondförsäkringssystem ITM från Softronic. Framgången kom snabbt - en kvarts miljard i försäljning under årets sista två månader Danica Fondförsäkring, som ägs av Danmarks största försäkringsbolag, Danica, har gjort en mycket lyckosam lansering i Sverige i slutet av 1999. Deras strategi är att vara ett mindre, men effektivare och personligare försäkringsbolag än sina konkurrenter. På så sätt kan de vinna fördelar genom snabba beslutsvägar och en flexibel arbetsfördelning. Inom Danica Fondförsäkring finns endast ett drygt tiotal anställda. För att klara sig med en så pass liten personalstyrka krävs att man tar hjälp av modern teknik för att erbjuda kunderna konkurrenskraftiga fondförsäkringar, snabb expedition och högt kvalificerad serviceanda. Därför har Danica satsat på ett nytt webbaserat datasystem, ITM från Softronic, som är ett system som kommer att skräddarsys utifrån deras affärsidé. ITM är för tillfället en unik lösning som klarar av de nya förutsättningar som den nya ekonomin skapar - ITM till och med förstärker dem. Systemet produktionssattes den 1 november. Systemet används idag av Danicas handläggare. Arbetet går nu vidare. Östgötabanken och Provinsbankerna, som är systerbolag till Danica Fondförsäkring, samt försäkringsmäklarna ska få tillgång till delar av ITM-systemet via Internet. Därefter kommer kunderna att få tillgång till Danicas tjänsteutbud via webben - Fram till idag har fondförsäkringar sålts för en kvarts miljard kronor, berättar Claes Carlson, VD för Danica Fondförsäkring. Framgången kom snabbare än vad vi hade vågats hoppats på. Hela verksamheten administreras av ett drygt tiotal personer - det gör det hela ännu mer fantastiskt. Nu kommer vi att fortsätta utvecklingen och snart har vi bankkontoren, försäkringsmäklarna och kunderna med oss via webben. För mer information kontakta Anders Eriksson, VD, Softronic AB, 08-51 90 90 00, anders.eriksson@softronic.se Claes Carlsson, Danica Fondförsäkring AB, 08-568 804 10, claes.carlson@danicaforsakring.se Fakta om Danica Fondförsäkring Danica Fondförsäkring är ett försäkringsbolag specialiserat på fondförsäkring (Unit-Linked) för företag och privatpersoner. Danica Fondförsäkring är ett helsvenskt dotterbolag till Danmarks största försäkringsbolag - Danica och ingår i Den Danske Bank-koncernen, som är en av Nordens största finanskoncerner med över 14 000 medarbetare. Danica Fondförsäkring administreras av endast ett drygt tiotal personer och med hjälp av modern teknik och ett modernt synsätt på hur ett försäkringsbolag ska drivas gör att man kan hantera lika stora affärsvolymer som de svenska storbolagen. Fakta om Softronic Softronic AB är ett IT-företag som sedan starten 1984 utvecklat lösningar och tillhandahållit tjänster för tjänsteproducerande företag, organisationer och offentlig förvaltning. Softronics strävan är att skapa IT för bättre affärer för kunderna - d v s kundernas investeringar i IT ska betala sig genom en förhöjd servicegrad och förenkling av arbetet för de anställda. Softronic har idag cirka 355 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, London, Santa Cruz i USA och Tartu och Tallinn i Estland. Softronic är noterat på Stockholms fondbörs O- lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00540/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar