Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Softronic AB (publ)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Softronic AB (publ) Torsdagen den 20 maj 1999 hölls ordinarie bolagsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor: Optionsprogram för anställda Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till optionsprogram för anställda i Softronic-koncernen. Ett långsiktigt ägarengagemang hos de anställda förväntas stimulera intresset för verksamheten och stärka banden mellan bolaget och de anställda. De anställda skall erbjudas att på marknadsmässiga villkor förvärva teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier om tre år, i juni 2002. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar 4,8% av kapitalet och 2,1% av rösterna. Aktieutdelning Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna med 1 krona per aktie, totalt 5.536.500 kronor. Som avstämningsdag fastställdes onsdagen den 26 maj 1999. Ny styrelseledamot Som ny ledamot i styrelsen invaldes Pieter Tham. För mer information kontakta Anders Eriksson, VD, Softronic AB, 08-51 90 90 00, aeriksson@softronic.se Rolf Jinglöv, Styrelseordförande, 08-574 202 22, 070-520 39 10 Fakta * Softronic AB är ett IT-företag som sedan starten 1984 utvecklat lösningar och tillhandahållit tjänster för tjänsteproducerande företag, organisationer och offentlig förvaltning. Softronics strävan är att skapa IT för bättre affärer för kunderna - d v s kundernas investeringar i IT ska betala sig genom en förhöjd servicegrad och förenkling av arbetet för de anställda. * Softronic har idag cirka 240 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, London, Santa Cruz i USA och Tartu och Tallinn i Estland. * Softronic är noterat på Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00320/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar