Ny kund i för Softronic prioriterad sektor: SEKO och Softronic sluter avtal

Ny kund i för Softronic prioriterad sektor: SEKO och Softronic sluter avtal Första uppdraget består i att skapa en webbaserad helhetslösning för fackförbundet SEKOs informationsprocesser och kommunikationsytor. Fokus ligger på ökad service till förbundets 180.000 medlemmar. För att förbättra och utveckla kommunikationen kommer SEKO i första fasen att skapa nytt intranät och extranät, öppet för anställda, medlemmar och förtroendevalda. - I samband med upphandlingen har vi bl a besökt våra kollegor på HTF och gått igenom IT-stödet som Softronic utvecklat för dem, säger Lars Olov Pettersson, informationschef på SEKO. - Att bli rekommenderad av sina kunder gör mig stolt, säger Anders Eriksson, VD på Softronic. Jag ser fram emot ett spännande samarbete med SEKO och är övertygad om att det kan utvecklas på samma sätt som Softronics samarbeten med bland andra Svenska Byggnadsarbetarförbundet och HTF. Högre medlemsservice Förbundet har 180.000 medlemmar och nära 11.000 förtroendevalda inom nio olika branscher. Vidare är förbundets 22 avdelningar spridda över hela landet. Informationsflödet mellan anställda och medlemmar effektiviseras och förbättras med det nya intranätet och extranätet, och ger därmed ökad medlemsservice. Bygger på Softronics portalpubliceringsverktyg SEKOs nya intranät och extranät kommer att bygga på det av Softronic egenutvecklade publiceringsverktyget Content Server. Softronic har även fått i uppdrag att implementera Content Server i SEKOs nuvarande webbplats. På så sätt kommer de anställda på förbundet själva kunna publicera och uppdatera informationen på intranät, extranät och hemsida. Allt utifrån ett enda administrationsverktyg och utan att vara beroende av någon extern webb- eller reklambyrå. - Vi valde Softronic mycket tack vare deras publiceringsverktyg, med vilket vi på ett enkelt sätt kan decentralisera uppdateringar av våra interna och externa webbplatser, avslutar Pettersson. För mer information Anders Eriksson, VD Softronic, anders.eriksson@softronic.se Tel. 08-51 90 90 00 SEKO SEKO är ett LO-förbund med ca 180.000 medlemmar inom nio olika branscher. SEKO hette fram till 1995 Statsanställdas Förbund. Medlemsgrupperna utgörs till övervägande delen av personal i direkt produktion, huvudsakligen av olika slag av tjänster. De finns inom fyra huvudområden : transporter, kommunikation, statsförvaltning och energiområdet. Softronic AB Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 400 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Estland, Frankrike, Portugal, Spanien och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.softronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00230/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar