Softronic expanderar samarbetet med Navision och genomför etablering i Stockholm

Softronic expanderar samarbetet med Navision och genomför etablering i Stockholm I Sydsverige är Softronic redan en tung partner till Navision Software. Nu expanderar man samarbetet till Stockholm. Softronic är starka på affärsstrategi, IT och Internet och tillsammans med Navisions affärssystem utgör samarbetet ett starkt koncept för att skapa digitala företag med e- handelslösningar. Softronic har i Sydsverige sedan länge varit en ledande partner till Navision Software. Deras affärssystem är en mycket funktionell produkt i den plattform och det koncept av flexibla, förändringsbara och framtidssäkra lösningar som Softronic arbetar med. Tillsammans utgör Navision Softwares affärssystem och Softronics tunga IT-kompetens ett starkt koncept för att skapa digitala företag med e-handelslösningar. Softronic är inte bara en säljkanal för Navision utan också en komplett implementatör och IT/affärs-partner. Softronics malmöverksamhet har dessutom utvecklat en MPS-modul till Navision för material- och produktionsstyrning. Med Navision och MPS-modulen kan Softronic leverera fungerande lösningar till industrisektorn baserade på modern och väl beprövad teknik med mycket kort time-to-market. De Navision-projekt som Softronic arbetat med har varit framgångsrika. Nu satsar Softronic på att bygga upp kompetens i Stockholm för att kunna använda Navision som en grundsten i strategiska affärslösningar till marknaden i Mellansverige. - Vi ser det som ett naturligt steg att genomföra en etablering i Stockholm, säger Softornics vice VD Stig Martin. Våra goda erfarenheter med Navision Software i södra Sverige visar att samarbetet är ett vinnande koncept. Fakta om Navision Software Navision Software är en ledande leverantör av flexibla affärssystem för medelstora företag i hela världen. Navision Softwares produkter säljs via ett nätverk av certifierade Navision Solution Centers, av vilka Softronic är en. Varje Navision Solution Center består av erfarna IT-specialister med god kunskap om ekonomi och mjukvara samt specifik kunskap om utvalda branscher. För information kontakta Anders Eriksson, VD Softronic, 08-51 90 90 00, anders.eriksson@softronic.se Stig Martín, vVD i Softronic, 0708-81 30 04, stig.martin@softronic.se Fakta om Softronic Softronic är ett Internetföretag som skapar affärslösningar som bygger på nätverksekonomins logik, affärsmönster och möjligheter. Våra tjänster baseras på avancerad kompetens och erfarenhet av strategi, teknik och användbarhet. Vi arbetar med projekt som rymmer allt från publika e- handelslösningar och kopplingar till verksamhetssystem till strategiska och organisatoriska konsekvenser samt förändrade arbetssätt. Softronic har 360 anställda och finns på fyra orter i Sverige samt i Danmark, Estland, England, Frankrike och USA. Softronic startades 1984 och är noterat på Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00480/bit0002.pdf

Dokument & länkar