Softronic hjälper Stockholm att bli Europas IT-huvudstad

Softronic hjälper Stockholm att bli Europas IT-huvudstad Softronic har fått i uppdrag av Stockholms stad att delta i formuleringen av en övergripande IT-strategi för hela verksamheten. Med informationstunga system, många användare och behov av tillgänglighet dygnet runt ser Stockholms stad liksom Softronic webbtekniken som en flexibel och säker investering för framtiden. Ett avtal har slutits mellan Softronic AB och Stadsledningskontoret i Stockholms stad avseende konsulttjänster inom strategisk IT och management. Avtalet gäller till och med 2000-12-31 och beräknas inledningsvis omsätta 2 miljoner kronor. Strategi för IT-plattform och säkerhet Den nya IT-plattformen ska bidra till att öka både den inre och yttre effektiviteten. Det vill säga att plattformen ska bidra till att förbättra de administrativa förutsättningar samt utveckla dialogen och informationsutbytet med medborgarna. Det koncept Stockholms stad vill satsa på för att uppnå detta är IT-miljöer och system baserade på webbteknik, webbarkitektur och webbgränssnitt, vilket ligger helt i linje med Softronics filosofi och vision. Det avtalade samarbetet mellan Softronic och Stockholms stad startas upp med formulering av övergripande IT-strategi, vilket omfattar val av IT- plattform, IT-säkerhet, systemarkitektur och informationsarkitektur med mera. - Stockholms stad är en föregångare i att låta verksamhetens krav styra hur framtidens IT-lösningarna ska utformas, säger Anders Eriksson, VD i Softronic. Samtidigt kan de möjligheter som ny teknik medför påverka framtidens kommunala verksamhet, så att service och effektivitet kan öka i Stockholm. Softronic hoppas kunna bidra i processen för att uppnå detta. Fakta om Softronic Softronic AB är ett IT-företag som sedan starten 1984 utvecklat lösningar och tillhandahållit tjänster för tjänsteproducerande företag, organisationer och offentlig förvaltning. Softronics strävan är att skapa IT för bättre affärer för kunderna - d v s kundernas investeringar i IT ska betala sig genom en förhöjd servicegrad och förenkling av arbetet för de anställda. Softronic har idag cirka 355 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, London, Santa Cruz i USA och Tartu och Tallinn i Estland. Softronic är noterat på Stockholms fondbörs O-lista. För mer information kontakta Anders Eriksson, VD Softronic AB, 08-51 90 90 00 aeriksson@softronic.se Anders Berlin, Affärsområdesansvarig Softronic AB, 0708-81 31 44, aberlin@softronic.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00160/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar