Softronic tar över IT-driften inom Stockholms Brandförsvar

Softronic tar över IT-driften inom Stockholms Brandförsvar Stockholms Brandförsvar har slutit ett IT-partneravtal med Softronic AB. Avtalet avser ett nära och långsiktigt samarbete med höga krav på IT-drift och support. Stockholms Brandförsvar består av fem avdelningar - räddningsavdelningen med Ågesta övningsfält, brand och befolkningsskyddsavdelningen, avdelningen för teknisk service, personalavdelningen och ekonomiavdelningen. Den operativa verksamheten bedrivs vid nio brandstationer. Brandförsvaret har utvecklat en ny systemplattform och definierat höga tillgänglighetsmål för de verksamhetskritiska systemen. De har vidare genomfört en upphandling gällande IT-driften för att säkerställa målen. Den har resulterat i ett avtal om nära samarbete med Softronic AB - Softronic blir i princip en "tionde brandstation". Driftsåtagande innebär att Softronic arbetar för att förebygga driftsstörningar genom proaktiv övervakning. Softronic tillhandahåller en Aktiv HelpDesk som kanaliserar alla IT-relateade frågor. Supporttjänsten innehåller både på-plats-support och support via HelpDesk. När det gäller det fortsatta utvecklingsarbetet har Softronic ett rådgivande uppdrag att föreslå förändringar och förbättringar som är till gagn för driftssäkerheten och användarvänligheten. Brandförsvaret kan på så sätt framgent fokusera på strategiska frågor och att agera som en kvalificerad beställare. - Vi arbetar för att på sikt svänga verksamheten, säger Hans Lagerhorn, Brandchef vid Stockholms Brandförsvar. Vi har egentligen aldrig omorganiserat oss - inte på 125 år. Tanken på sikt är att vi i högre grad ska arbeta förebyggande. För att klara det är en kraftfull och funktionell IT-miljö avgörande. Vi ser stora möjligheter att i framtiden nyttja nätverket som informationskälla och på så sätt kunna höja kvaliteten och agera snabbare i vårt arbete. - Vi är mycket glada över det förtroende Stockholms Brandförsvar givit oss, säger Anders Eriksson, VD i Softronic AB. Vi har liknande uppdrag sedan tidigare, men Brandförsvarets verksamhet är ändå annorlunda på det sättet att den kräver en extremt hög nivå på IT-säkerhet och tillgänglighet. Vi ser i Brandförsvaret en visionär och nytänkande organisation där det finns stora möjligheter att med IT förändra och utveckla verksamheten så att det gynnar stadens medborgare. Fakta om Softronic Softronic AB är ett IT-företag som sedan starten 1984 utvecklat lösningar och tillhandahållit tjänster för tjänsteproducerande företag, organisationer och offentlig förvaltning. Softronics strävan är att skapa IT för bättre affärer för kunderna - d v s kundernas investeringar i IT ska betala sig genom en förhöjd servicegrad och förenkling av arbetet för de anställda. Softronic har idag cirka 355 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, London, Santa Cruz i USA och Tartu och Tallinn i Estland. Softronic är noterat på Stockholms fondbörs O- lista. För mer information kontakta Anders Eriksson, VD, Softronic AB, 08-51 90 90 00 aeriksson@softronic.se Sven-Åke Nord, Driftschef, Softronic AB, 0708-81 32 22, snord@softronic.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00040/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar