Softronic utvecklar CRM system till Estlands näst största försäkringsbolag Leks Insurance

Softronic utvecklar CRM system till Estlands näst största försäkringsbolag Leks Insurance Softronic vidgar sina uppdrag inom bank- och försäkringsbranschen. Softronic Baltic AS utvecklar ett nytt Customer Relation Management system (CRM) till Leks Insurance. Med det nya systemet kan Leks offensivt bearbeta den estniska försäkringsmarknaden. Softronic satsar hårt på bank- och försäkringsbranschen både inom och utanför Sveriges gränser. Nu har Softronic slutit avtal med Estlands näst största försäkringsbolag - Leks Insurance. Företagen har varit partners sedan hösten 1999 och Softronic har efter systemanalys och prototyp- realisering nu fått i uppdrag att utveckla ett helt nytt kunddatabassystem till Leks Insurance. Det nya systemet ersätter de isolerade och separata kunddatalagringsplatser som hittills har använts. Med hjälp av den moderna tekniken kopplar Softronic ihop en mängd affärssystem, som gör att all information blir tillgänglig i en gemensam kunddatabas. Detta ger Leks Insurance kontroll över sina kunddata och med det nya effektiva verktyget kan de ännu mer offensivt bearbeta sin marknad. - Att utveckla Leks verksamhet är ett mycket intressant uppdrag, säger Marek Pöldeots, VD för Softronic Baltic AS. Estland är ett land i stor förändring och försäkringsbranschen är en viktig byggsten i det samhällssystem som växer fram. Modern teknik är Softronics adelsmärke. Det nya kunddatabassystemet byggs på Microsoft SQL Server 7.0 och en flerskiktsarkitektur med COM- komponenter. Målet är en flexibel och dynamisk lösning som fungerar både i vanlig Windows miljö och på webben. Systemet ska utnyttjas både i lokalt nätverk och över WAN. För mer information kontakta Stig Martín, vice VD Softronic, 0708-81 30 04, 08-51 90 90 00 stig.martin@softronic.se Marek Põldeots, VD för Softronic Baltic, +372 7 300 601 marek@softronic.ee Fakta om Leks Insurance Leks Insurance, vars Estniska namn är Leks Kindlustus, börsnoterades 1997. Bolagets huvudägare är sedan december 1999 Alte Leipziger Europé. Leks Insurance är Estlands näst största försäkringsbolag och innehar ca 27% av skadeförsäkringsmarknaden. Fakta om Softronic Softronic Baltic AS grundades 1992 och är sedan 1996 dotterbolag till Softronic AB. I dag har Softronic Baltic AS 13 anställda i Tallinn och Tartu i Estland. Softronic AB är ett Internetföretag som skapar affärslösningar som bygger på nätverksekonomins logik, affärsmönster och möjligheter. Våra tjänster baseras på avancerad kompetens och erfarenhet av strategi, teknik och människa. Vi arbetar med projekt som rymmer allt från publika e- handelslösningar och kopplingar till verksamhetssystem till strategiska och organisatoriska konsekvenser samt förändrade arbetssätt. Softronic har 360 anställda och finns på fem orter i Sverige samt i Danmark, Estland, England, Frankrike och USA. Softronic startades 1984 och är noterat på Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar