Softronics nyemission fulltecknad

Softronics nyemission fulltecknad Bolaget har tillförts 46,7 mkr före emissionskostnader. Som resultat av nyemissionen har förändringar skett av ägarbilden då AB Traction (publ) blivit stor ägare i bolaget. Förändringar i bolagets styrelse kommer att föreslås till en extra bolagsstämma. Softronics nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som avslutades den 12 oktober, blev fulltecknad. Genom emissionen ökar aktiekapitalet från 46,7 mkr till 93,4 mkr och antalet aktier ökar med 23 357 134 till 46 714 268. Av nyemissionen har 80% tecknats med företrädesrätt. Huvudägarna Anders Eriksson och Björn Janberger med bolag samt Stig Martín tecknade 34% av emissionen och har efter emissionen 38% av kapitalet samt 62% av rösterna . AB Traction (publ) som garanterade del av nyemissionen har tecknat aktier motsvarande 40% av emissionen. Tillsammans med de teckningsrätter Traction förvärvat uppgår därmed deras ägarandel till 20% av kapitalet och 12% av rösterna - Vi är nöjda med att emissionen blev framgångrikt genomförd, säger Softronics VD Anders Eriksson. Det finns därmed förutsättningar för att uppnå starkt långsiktigt förtroende hos kunder och anställda även i rådande marknadsläge. I samband med en större stabilitet i branschen ger också emissionen möjlighet till en snabbare utveckling av Softronics kärnverksamhet. Vi är samtidigt glada över att AB Traction blir en betydande ägare i Softronic, fortsätter Eriksson. Till följd av den förändrade ägarbilden och kravet på ny strategisk inriktning och kunskaper, har Pieter Tham och Patrik Engellau anmält sitt utträde ur Softronics styrelse i samband med den extra bolagsstämman. Petter Stillström VD i Traction föreslås av 74% av rösterna att väljas in i styrelsen. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer att ske inom kort. För mer information Anders Eriksson, VD Softronic anders.eriksson@softronic.se Tel. 08-51 90 90 00 Softronic AB Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 400 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Estland, Frankrike, Portugal, Spanien och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.softronic.se AB Traction AB Traction är ett Venture-bolag noterat på O-listan. Bland Tractions klientföretag märks såväl onoterade som börsnoterade företag samt entreprenörsstyrda företag där Traction är minoritetsägare. Tractions egna kapital uppgår till ca 700 mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00880/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00880/bit0001.pdf

Dokument & länkar