Interaktiv årsredovisning på Internet - snabbt och lättillgängligt för finansmarknad och aktieägare

Interaktiv årsredovisning på Internet - snabbt och lättillgängligt för finansmarknad och aktieägare Finansmarknadens krav på snabb tillgång till ekonomisk information ökar. Att snabbt publicera aktiemarknadsinformation på Internet är viktigt för börsföretagen. Nu börjar också allt fler företag få upp ögonen för att informationen måste anpassas till webbens förutsättningar. - Vi ser ett ökat intresse för att bland annat webbanpassa företagens årsredovisningar, säger Håkan Solberg VD på Solberg Kommunikation, Solberg Kommunikation har sedan drygt fem år tillbaka arbetat med att utveckla former för ekonomisk information på Internet och i multimediaformat. Redan förra året tog Solberg Kommunikation fram webbversioner av årsredovisningar, bland annat för Posten, Provobis och Volvo. I dag har ca en tredjedel av de företag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista en webbanpassad version av sin årsredovisning. Övriga bolag lägger ut en pdf-version på hemsidan. - Fler och fler företag inser betydelsen av att anpassa aktieägarinformationen på Internet till mediets speciella förutsättningar och egenskaper. Med en webbanpassad årsredovisning gör man informationen mer lättillgänglig och intressant för den som vill ha snabb information direkt på skärmen, säger Håkan Solberg. För att ge finansmarknad och aktieägare god service valde BT Industries att publicera årsredovisningen 1999 på Internet, som både pdf-fil och webbversion, innan den tryckta versionen nått aktieägarna. Pdf-filen kompletterar den webbanpassade versionen eftersom den behåller den tryckta versionens format vid utskrift. - För börsbolag är redan idag Internet av stor betydelse när det gäller kontakten med finansmarknad och aktieägare och jag är övertygad om att betydelsen kommer att öka ytterligare, säger Håkan Solberg. Ännu är den ekonomiska informationen bara i början av en förändringsfas när det gäller hur den presenteras. - Framöver kommer vi att lansera flera intressanta webblösningar som kan effektivisera arbetet med att publicera ekonomisk information, säger Håkan Solberg. Om Solberg Kommunikation Solberg Kommunikation formulerar, producerar, produktutvecklar och marknadsför kvalificerade tjänster inom affärskommunikation, ekonomisk information och profilering. Företaget är specialiserat på cross media- lösningar för webb, tryck och multimedia. Solberg Kommunikation har ca 40 medarbetare. Bland kunderna återfinns Bilia, BT Industries, Castellum, Lindex, Netcom, Nobia, Posten, Provobis, Sardus, Stena Line, Stora Enso, Swedish Match, Tornet, TurnIT, Västra Götalandsregionen och Volvo. För mer information kontakta: Håkan Solberg, VD, 031-771 75 01, 070- 625 33 11 Stefan Arnelid, 031-771 75 02, 070- projektledare, 528 58 38 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar