Ansökan till Nasdaq Stockholm om upptagande av obligationer till handel

Sollentuna Stinsen JV AB har idag ansökt om att uppta obligationerna till handel på företagsobligationslistan hos Nasdaq Stockholm den 8 juni 2018.

Sollentuna Stinsen JV AB emitterade den 29 juni 2017 på den svenska obligationsmarknaden ett säkerställt obligationslån om 300 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 400 000 000 SEK. Obligationslånet har en löptid på tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M plus 2,75 procent per år.

Den 1 juni 2018 blev Sollentuna Stinsen JV AB godkänd av Nasdaq Stockholm AB som emittent av räntebärande instrument.

Sollentuna Stinsen JV AB har idag ansökt om att uppta obligationerna till handel på företagsobligationslistan hos Nasdaq Stockholm den 8 juni 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Langerfors, VD Sollentuna Stinsen JV AB
070 239 35 35, rickard.langerfors@magnoliabostad.se

Sollentuna Stinsen JV AB är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2.
Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar