Ingrid Gyllfors ny chef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Solna

Den 19 mars tillträder Ingrid Gyllfors som ny förvaltningschef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Solna. Hon kommer senast från tjänsten som fastighetschef i Stockholms stad, och får nu uppdraget att leda den omorganiserade förvaltningen.

Den nya Stadsbyggnadsförvaltningen började formas under hösten 2011 och har huvuduppdraget att säkerställa att staden kan möta det växande Solnas utmaningar. Inom förvaltningen har nya avdelningar skapats för att möta de särskilda behoven inom fastighetsförvaltnings- och stadsmiljöområdet. Dessutom har en ny stabsenhet skapats för att utveckla styrning och uppföljning inom förvaltningens verksamhetsområden.

 – Solna befinner sig i en spännande utvecklingsfas med sex nya stadsdelar under genomförande. Det känns fantastiskt roligt och utmanande att få ansvaret för att leda den nya Stadsbyggnadsförvaltningen, som har en nyckelroll i denna utveckling, säger Ingrid Gyllfors.

Viktig pusselbit i förnyelsearbetet
Ingrid Gyllfors kommer närmast från en tjänst som fastighetschef på Fastighetskontoret i Stockholms stad. Dessförinnan har hon haft ledande positioner inom Idrottsförvaltningen och Trafikkontoret i Stockholms stad. Gyllfors har även erfarenheter från det privata näringslivet bland annat från Skanska och Sweco.

- Ingrid Gyllfors har rätt bakgrund för den här viktiga befattningen. Hon har lång och bred kompetens från stadsutvecklingsområdet, men också god kunskap och erfarenhet från arbete med organisationsutveckling . Den nya Stadsbyggnadsförvaltningen är en viktig del i det förnyelse- och utvecklingsarbete som Solna stad inlett för att säkerställa en god service till solnaborna, avslutar Kristina Tidestav, stadsdirektör i Solna.

För mer information, kontakta

Ingrid Gyllfors
tillträdande chef Stadsbyggnadsförvaltningen, Solna stad
076 122 8386

Kristina Tidestav
stadsdirektör, Solna stad
08 734 2517

Mikko Viitala
pressansvarig, Solna stad
072 202 3356 

Taggar: