Ereim lägger ny miljonorder på SolTech ShingEl

Ereim-koncernen har lagt en ny order på SolTech ShingEl motsvarande drygt 2,4 MSEK till sitt bostadsområde Brf Läkeörten i Jönköpingstrakten, och fördjupar samtidigt samarbetet med SolTech Energy.

Genom valet av SolTech ShingEl, som både är en solcell och ett takmaterial i samma produkt, får man mycket kostnadseffektivt två funktioner i samma lösning. ShingEl passar lika bra vid nybyggnation som vid renovering av befintliga tak. Produkten passar alla som vill att solceller ska vara mer än bara energiproduktion, nämligen också taktäckning. Utöver denna order kommer SolTech Energy även jobba tillsammans med Ereim i syfte att utveckla ett nytt miljökoncept för framtida bostadsområden.

Ereims Brf Läkeörten är ett bostadsområde med totalt 29 bostadsrätter i form av radhus och parhus.  Området har byggstart under hösten 2018 och samtliga tak beläggs med ShingEl, vilket skapar en estetisk helhet.

SolTech´s VD Frederic Telander kommenterar: 

  • Vi är mycket glada över ytterligare en order från Ereim, som en uppföljning till den ShingEl order man lade i december 2017 för installation på Brf Skogshöjden. Ereim bygger energieffektiva och hållbara hus och har sedan starten 2010 byggt och sålt över 800 bostäder runt om i Sverige. Att SolTech ShingEl blir en del av denne bostadsutvecklares standardval visar att produkten är attraktiv och ligger helt rätt i tiden.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. E-post; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i Sverige och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: 
www.soltechenergy.com 

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar