SolTech Energy får order på 5,7 MSEK från Rexel

SolTech Energy presenterade i torsdags ett samarbetsavtal med Rexel Sverige AB för distribution av SolTech ShingEl i Sverige.                                       Nu lägger Rexel sin första order på ShingEl till ett värde av 5 721 000 SEK.

Samarbetet är exklusivt vad gäller elgrossister och målet är att successivt expandera till Rexels andra 18 länder som jobbar med solenergi. Rexel kommer löpande ta in SolTechs produkter i eget lager och distribuera direkt därifrån till kunder samt till sina 63 Storel- och Selga-butiker. Initialt fokuserar parterna på SolTech ShingEl som är en helt byggnadsintegrerad solcell som fungerar som en takpanna och passar att läggas sömlöst tillsammans med Benders takpanna Carisma. 

En kommentar från Frederic Telander, VD SolTech Energy:

- Vi tror på stora volymer via Rexel och att de nu direkt efter att vi skrivit avtal lägger en stor order för egen lagerhållning är bevis på att Rexel menar allvar med samarbetet och med att ligga längst fram i solenergibranschen. En mycket spännande fas i SolTechs resa har börjat.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel: 08-441 88 46. Mail: frederic.telander@soltechenergy.com  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 november 2017 kl. 07:00 CET. 

Om Rexel                                                                                                                                        Rexel Sverige AB ingår i den franska världsledande elgrossistkoncernen Rexel med verksamhet i 32 länder på fyra kontinenter. I Sverige har Rexel en stark position med cirka 700 medarbetare på 62 platser och en omsättning på cirka 4 miljarder svenska kronor (2015). Med en väl utvecklad logistik erbjuder Rexel hög tillgänglighet på den svenska marknaden, med försäljningsställen från Norrland till Skåne genom grossisterna Selga, Storel och Moel. Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och miljövänliga lösningar som energieffektiviserar Sverige. Rexel gör det inom verksamhetsområdet Rexel Energy Solutions. Rexel är experter på modern teknik för smartare fastigheter och är Sveriges största grossist inom solenergiprodukter.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har ca 12,000 aktieägare. I koncernen ingår det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar