SolTech Energy lanserar ny solcellsfasad

SolTech Fasad är en solcellsfasad som ersätter ett traditionellt fasadmaterial. SolTech har med sin samarbetspartner Sapa Building Systems utvecklat fasadinfästningen för solcellerna som lanseras på Nordbyggmässan den 10 april. En av fördelarna med lösningen, utöver den estetiska, är att den tillkommande investeringskostnaden för solcellerna återfås inom ett par år eftersom priset per kvm endast är marginellt högre än en traditionellt putsad fasad. Alternativet att installera solceller utanpå en existerande fasad blir betydligt dyrare och med längre återbetalningstid som följd.  

VD Frederic Telander i en kommentar:

-  Vi har sedan SolTech bildades på egen hand och tillsammans med partners utvecklat produkter. Infästningslösningen för SolTech Fasad är en sådan produkt som tillkommit genom vårt väl fungerande samarbete med Sapa och Hydro. Vi ser onekligen en stor potential för denna produkt som ekonomiskt är ytterst konkurrenskraftig och samtidigt  även är mycket estetiskt tilltalande. 


För mer information, vänligen kontakta:
 Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Fasad

SolTech Fasad är en ventilerad kallfasad av solceller som är infästa i en aluminiumprofilram i matchande färg. Den ersätter andra byggnadsmaterial såsom tegel, plåt, puts eller fasadskivor. Eftersom solcellerna också är fasaden, blir investeringen för solcellerna en tilläggskostnad i förhållande till vad en traditionell fasad kostar med mycket kort återbetalningstid som följd räknat på den el som fasaden producerar. SolTech tillverkar även speciella passbitar som möjliggör installation på en befintlig byggnad oavsett yta och utseende. SolTech Fasad har en installerad effekt på 100 - 123 Wp/kvm beroende på vald kulör och finns i grå, grön, terrakotta, blå, brons, guld och svart.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i Sverige och ASRE i Kina, mer info om ASRE nedan. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar