SolTechs samägda dotterbolag säljer solenergianläggning i Kina

Intäkterna är beräknade till cirka 2,3 MSEK om året från och med 2016 eller cirka 45,5 MSEK under avtalets löptid.

SolTechs 51-procentigt delägda kinesiska dotterbolag Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE) installerar en solenergianläggning på mellan 1,0 - 1,5 MW (1 000 000 - 1 500 000 watt) för produktion av elektricitet på taket av Advanced Solar Powers (ASPs) fabrik i Kina. Systemet ägs av ASRE och planeras driftsättas under fjärde kvartalet 2015. Investeringen uppgår till cirka 10 - 15 MSEK, och ASP förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. ASP är SolTechs partner i Kina och ägare till 49 procent av ASRE.

Systemet beräknas årligen producera cirka 1 200 000 - 1 800 000 kWh och generera intäkter för ASRE motsvarande cirka 2,3 MSEK. Under avtalets löptid, 20 år, beräknas anläggningen generera ackumulerade intäkter motsvarande cirka 45, 5 MSEK för ASRE.

  • Med denna affär har vi cirka 3 MW klara för året av våra planerade 5 MW. Avtalet med ASP tecknas till kommersiella villkor och ger lika bra eller bättre avkastning på investerat kapital som andra motsvarande affärer. Förutom inkomster till ASRE skapar anläggningen ett betydande signalvärde för andra kinesiska kunder. En av delägarna installerar ju själv tekniken och sparar samtidigt pengar på ett miljövänligt sätt. Utan tvivel intresseväckande och ett bidrag till Kina för att uppnå sina ambitiösa miljömål. Här är alla parter vinnare, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

  • Med anläggningen på vårt tak tillgodoser vi cirka 30-50 procent av vår årliga elförbrukning, vilket gör vår produktion än mer miljömässig och ren. Dessutom till ett lägre pris per kWh än vårt vanliga elpris. Vi gör alla en bra affär och skapar en bättre miljö, vilket är precis vad vi vill visa och kommunicera till våra kunder med denna anläggning, säger ASP, s VD Ben Wu i en kommentar.

För mer information, vänligen kontakta

Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. 
Web: www.soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka 5 600 aktieägare och SolTechaktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se  

Samarbetet med Advanced Solar Power
Bolagets satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag där SolTech äger 51 % och Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. äger 49 %. Affärsmodellen består i att det gemensamt ägda bolaget, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE), installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, företrädesvis i Hangzhou i Zhejiang provinsen, för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal, 20 +, köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. 

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar