Analysguiden: Tillväxt i fokus även framöver

Sonetel har vuxit kraftigt med begränsade resurser. Med noteringen har bolaget fått resurser att öka tillväxttakten ytterligare. Nytt avtal öppnar upp ny potential och vi förväntar oss ett positivt resultat under nästa år.

Sonetel är ett intressant bolag, dels då bolaget har haft en kraftig tillväxt under senare år och dels då bolaget verkar inom heta sektorn molntjänster. Sedan bolagets start har fokus legat på att till-handahålla globala kommunika-tions tjänster för småföretag med målet att skapa en unik ”freemium-tjänst” med ett lågt pris och enkelhet för användaren.

Bolagets mjukvaruplattform är kärnan i verksamheten och används initialt till att sälja internationella telefon-nummer med global vidare-koppling. Just nu utnyttjas endast en viss del av funktionaliteten. Marknaden i vilken Sonetel verkar kallas breda termer SaaS tjänster (Service as a Service). Denna marknad är enorm och förväntas ha en omsättning på 46 miljarder dollar under 2017 och väntas växa till 75 miljarder 2020 (Gartner).

Tillväxten är fortsatt i fokus för Sonetel framöver. Bolaget har hittills uppvisat en imponerande tillväxt med begränsade resurser. För att komma åt kapital för fortsätt tillväxt noterades aktien i våras. Det nya kapitalet har dels använts till att betala av lån men främst för att fortsätta utvecklingen av API (gränssnitt för maskinell kom-munikation) och AI (artificiell intelligens) som kommer att vara framtida områden för tillväxt för Sonetel.

Investeringar i plattformen resulterar nu mer och mer i ett utökat erbjudande till kunderna och framöver kommer även AI funktioner att läggas till. Detta kommer ge mer stöd till Sonetels kunder i samband med deras kundkommunikation. Detta kommer att knyta Sonetels kunder närmare till bolaget med potential för ökade intäkter.

Genom att kombinera en kassa-flödesanalys med en multipel-värdering uppskattar vi det motiverade värdet per aktie till 29 kronor. Modellerat scenario är konservativt då det ännu är osäkert hur mycket det nya delarna kommer bidra med. Skulle Weebly och de andra satsningarna nå sin fulla potential finns det ytterligare uppsida från vår riktkurs. Vi tar upp bevakning med en köprekommendation.

Ladda ned hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här

Prenumerera