Ari-Jussi Knaapila utsedd till COO för Song Networks

Ari-Jussi Knaapila utsedd till COO för Song Networks Song Networks Holding AB (NASDAQ-börsen: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) meddelade idag att Ari-Jussi Knaapila kommer att bli Chief Operational Officer, COO, för Song Networks Holding AB. Knaapila har varit VD för Song Networks finska dotterbolag sedan det grundades 1999, samt vice VD för koncernens division Products and Services sedan början av 2001. Ari-Jussi Knaapila, 42, har blivit utsedd till COO för Song Networks Holding AB, och kommer att ta över ansvaret för driften av den nordiska koncernen. Hans närmaste chef kommer att vara koncernchefen Ivar Strömberg. Olli Nuuttila, vice VD för Song Networks Oy, kommer att vara ansvarig för driften av företagets finska verksamhet. Knaapila har framgångsrikt byggt upp Song Networks till den näst största operatören på den finska företagsmarknaden. Koncernens finska division var den första att uppnå ett positivt EBITDA-resultat, vilket man gjorde under det tredje kvartalet 2001. Innan Knaapila började arbeta för Song Networks startade han upp Telenordias verksamhet i Finland. Han inledde sin karriär inom IT-branschen och han har även arbetat för bl.a. IBM och Unisys. - Under de senaste två åren har Song Networks bekräftat sin position som den ledande alternativa bredbandsoperatören på den nordiska marknaden. Vi är redo att anta de utmaningar våra kunder och den ekonomiska marknaden ställer oss inför, sade Knaapila. - A-J Knaapila har varit en viktig person inom koncernledningen ända sedan han började hos oss 1999, och det känns bra att låta honom överta ansvaret för driften av vår nordiska verksamhet. Tillsammans kommer vi att fortsätta vårt arbete med att göra Song Networks till den främsta bredbandsoperatören och vi kommer att sträva efter att kunna tillhandahålla förstklassiga tjänster till våra kunder, sade Ivar Strömberg. För ytterligare information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB Ivar Strömberg, CEO Jenny Moquist, Investor Relations Manager Telefon: +46 8 5631 0001 Telefon: +46 8 5631 0219 Mobil: +46 701 810 001 Mobil: +46 701 810 219 E-post: E-post: jenny.moquist@songnetworks.net ivar.stromberg@songnetworks. net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, internet, hosting och telefoni till företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 1200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 31 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00800/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00800/bit0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar