Song Networks AB tillhandahåller fiberkapacitet åt Telia International Carrier AB

Song Networks AB tillhandahåller fiberkapacitet åt Telia International Carrier AB Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) meddelar att Song Networks AB och Telia International Carrier AB har ingått ett IRU-avtal där Telia International Carrier hyr fiber på 15 år av Song Networks. Ordervärdet uppgår till cirka 65 MSEK. Avtalet innebär att Telia International Carrier får tillgång till delar utav det nyligen driftsatta sjökabelsystemet mellan Norrtälje och Åbo via Mariehamn på Åland. Telia International Carrier får även tillgång till del i Song Networks finska nationella nät in till Helsingfors. I avtalet ingår också att Song Networks skall förse Telia International Carrier med samlokalisering inklusive kyla och kraft i Song Networks anläggningar längs med fiberförbindelsen. Leveransen startar i slutet av januari 2002. - Vi är mycket nöjda med vårt långvariga samarbete med Telia som nu börjar generera fiberintäkter åt Song Networks. Att vi nu kan erbjuda fiber bevisar att vår satsning på egna fibernät har varit riktig, säger Ingvar Eriksson teknisk direktör Song Networks AB. - Song Networks är en av våra samarbetspartner och som nu genom sitt nordiskt heltäckande nät kan förse oss med kapacitet på en sträcka där vi behöver komplettera vårt befintliga nät med ytterligare fiberpar, säger Erik Heilborn verkställande direktör Telia International Carrier AB. - För mer information, kontakta: Song Networks AB Telia International Carrier AB Ingvar Eriksson, Teknisk direktör Mark Vadasz, PR Chef Tel: 08-5631 0160 Tel: 020-77 58 30 Mobil: 0701-810 160 E-post: mark.m.vadasz@telia.se E-post: ingvar.eriksson@songnetworks.net Song Networks Holding AB Jenny Moquist, Investor Relations Manager Tel: 08-5631 0219 Mobil: 0701-810 219 E-post: jenny.moquist@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en snabbväxande data-, internet- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, internet, hosting och telefoni till stora och medelstora företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan-nordiska data- internet- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 och har cirka 1200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Om Telia International Carrier Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna. Telia är Skandinaviens ledande Internet- och kommunikationsföretag. Med utgångspunkt från sin position som den största aktören på den expansiva nordeuropeiska marknaden har Telia byggt upp en stark global närvaro med lokal representation världen över. Företagets omsättning var 2000, 54 064 miljoner, med en personal på 29 900. För mer information, besök www.telia.com Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00210/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00210/bit0001.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar