Song Networks får order på cirka 50 miljoner

Song Networks får order på cirka 50 miljoner Regus Business Center väljer Song Networks som leverantör av Internetaccess och telefoni över hela Norden Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholm Stock Exchange: SONW) meddelar idag att Regus Business Center har tecknat ett avtal med Song Networks som innebär att data- och teleoperatören levererar telefoni och Internetaccess till Regus 23 Business Centres i Norden. Avtalet värderas till cirka 50 MSEK över tre år. Regus, världsledande leverantör av flexibla kontorslösningar, väljer Song Networks över hela Norden för telefoni och Internetaccess. Internetaccessen är dynamisk, sk "bandwith on demand", vilket innebär att Regus kan erbjuda sina kunder dedikerad bandbredd, initialt upp till 100 Mbit/s. Upp- och nedgraderingar sker centralt hos Song Networks efter Regus kunders behov. - Ett av de främsta skälen att vi valde Song Networks var att de kunde leverera samma produktportfölj över hela Norden och erbjuda flexibel bandbredd på fibernätverk till våra krävande företagskunder, säger Roberto Pozzi, Regional General Manager Nordics, Regus. Detta är ett av de största avtalen för Song Networks i år, och som styrker vår tidiga inriktning att kunna leverera helhetslösningar till företag i hela Norden på eget fibernätverk är rätt, kommenterar Ivar Strömberg, CEO, Song Networks Holding. För mer information, kontakta: Song Networks AB Regus Henrik Östmark, Informationsansvarig Roberto Pozzi, Regionschef Norden Tel: 08-5631 0040 Tel: +44 1932 895132 Mobil: 0701-810 040 Mobil: +44 7799 147526 E-post: henrik.ostmark@songnetworks.se E-post: roberto.pozzi@regus.com Song Networks Holding AB Song Networks AB Jenny Moquist, Investor Relations Ivar Strömberg, CEO Manager Tel: 08-5631 0219 Tel: 08-5631 0001 Mobil: 0701-810 219 Mobile: 0701-810 001 E-post: E-post: jenny.moquist@songnetworks.net ivar.stromberg@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholm Stock Exchange: SONW) Song Networks är en snabbväxande data-, internet- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, internet och telefoni till stora och medelstora företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan- nordiska data- internet- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 och har cirka 1200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Regus är en multinationell och en världsledande leverantör av flexibla kontorslösningar, sk. Business Centres, som för samman människor, kontor och teknologi. Regus erbjuder ett globalt nätverk av fullt utrustade kontor och möteslokaler som företag kan hyra per timme, dag, månad, år eller längre - lika enkelt som att boka ett hotellrum, vilket ger kunderna maximal flexibilitet i en kostnad effektiv miljö samt snabb tillgång till nationella och internationella marknader. Regus har ett globalt nätverk av 387 Business Centres med 84 000 arbetsplatser i 50 länder, och som täcker alla kontinenter. Business Centres finns i moderna byggnader strategiskt placerade i eller omkring företagsintensiva områden, hotellområden med perfekt kommunikation och ofta nära regionala flygplatser. Se vidare www.regus.com & se,dk.no.fi Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00790/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar