Song Networks Holding AB Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Song Networks Holding AB Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 TREDJE KVARTALET 2003 * Omsättning, 546 MSEK (581 MSEK motsvarande period föregående år) * Bruttomarginal före avskrivningar, 47,3% (42,0) * Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), 35 MSEK (-16) * Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), -9 MSEK (-184) * Kassaflöde, positivt med 121 MSEK (14). Exklusive effekter av försäljning av ej rörelsedrivande dotterbolag är kassaflödet positivt med 6 MSEK. JANUARI - SEPTEMBER 2003 * Omsättning, 1 706 MSEK (1 730 MSEK motsvarande period föregående år) * Bruttomarginal före avskrivningar, 44,4% (40,9) * Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), 75 MSEK (-97) * Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), -70 MSEK (-769) * Kassaflöde, 417 MSEK (-142) * Nettoresultat, 14 MSEK (-2 558) * Resultat per aktie, 0,28 SEK (-1 542,19) * Likvida tillgångar, 678 MSEK (356), inklusive pantsatta medel. Finansiell nettokassa uppgick till 543 MSEK (-5 081). För information: Tomas Franzén, CEO Tel: 08-5631 01 11 Mobil: 0701-810 111 E-mail: tomas.franzen@songnetworks.net Joachim Jaginder, CFO Tel: 08-5631 01 99 Mobil : 0701-810 199 E-mail: joachim.jaginder@songnetworks.net Jenny Moquist, IR Manager Tel : 08-5631 0219 Mobil : 0701-810 219 E-mail : jenny.moquist@songnetworks.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00100/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar