Song Networks och ICL Invia har slutit avtal avseende drift av nätverk

Song Networks och ICL Invia har slutit avtal avseende drift av nätverk Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholm Stock Exchange: SONW) meddelar idag att det finska dotterbolaget Song Networks Oy har slutit avtal om ett strategiskt partnerskap med ICL Invia gällande dess nordiska bredbandsnät. Song Networks kommer att ta över driften av ICL Invia's långdistansnät samt lokala bredbandsnät till hösten 2002. På kort sikt uppskattas ordervärdet bli 5 MEUR per år för Song Networks, men partnerskapet avser ett större ordervärde under de fortlöpande åren. ICL Invia's transferering av data, vilket är en del av helhetslösningar till deras kunder, kommer att flyttas över till Song Networks bredbandsnät. Song Networks kommer att ta hand om ICL Invia's långdistansnät mellan de Nordiska huvudstäderna samt de lokala bredbandsnäten i respektive land. - På grund av detta strategiska partnerskap blir det möjligt för oss att erbjuda våra tjänster till ett stort antal Nordiska företagskunder. Detta gynnar både våra samt Invia's kunder gällande utveckling av tjänster, säger Ari-Jussi Knaapila, verkställande direktör på Song Networks Oy. - Song Networks är en strategisk partner till oss och hjälper oss att bli mer effektiva så att vi kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet. På grund av vårt partnerskap kan vi och våra kunder ta del av det mycket tekniska bredbandsnät som Song Networks erbjuder och vi kommer att få möjlighet att använda ett riktigt användbart bredbandsnät, säger direktör Matti Koskinen, ICL Invia. - För mer information, kontakta: Song Networks Oy Song Networks Holding AB Ari-Jussi Knaapila, VD Jenny Moquist, Investor Relations Manager Tel: +358 9 2311 2310 Tel: 08-5631 0219 Mobil: +358 4 311 2310 Mobil: 0701-810 219 E-post: ari- E-post: jussi.knaapila@songnetworks.fi jenny.moquist@songnetworks.net ICL Invia Ovi Matti Koskinen, Direktör Tel: +358 9 567 3902 Mobil: +358 500 308 309 E-post: matti.koskinen@iclinvia.com Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholm Stock Exchange: SONW) Song Networks är en snabbväxande data-, internet- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, internet och telefoni till stora och medelstora företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan- nordiska data- internet- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 och har cirka 1200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net ICL Invia är en Nordisk service provider och operatör av moderna IT system. Företaget utvecklar och implementerar systemlösningar som genererar fördelaktiga lösningar till våra kunder. Dessa lösningar erbjuds i en allt högre utsträckning som en mervärdestjänst till IT tjänster och omfattande centraliserad programvara (ASP). Dessa innehåller applikationer stödjande företagets processer, likväl som en nödvändig IT infrastruktur. ICL Invia's omsättning för året 2000/2001 var EUR 332 miljoner och företaget har 2,400 anställda. www.iclinvia.com Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00150/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar